U bent hier

Colloquium zorg en bezorgdheid

In het kader van de internationale dag tegen ouderenmis(be)handeling organiseren het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling en Ecoute Seniors een studievoormiddag rond de triade ‘ oudere, mantelzorger en professionele hulpverlener. Wanneer bij het ouder worden moeilijkheden ontstaan die een impact hebben op de autonomie van de persoon, is hulp van derden soms noodzakelijk. Daardoor ontstaan vaak nieuwe relaties tussen de oudere, de professionele hulpverlener en de informele mantelzorger die soms heel complex worden. Een verschillende perceptie van de noden, organisatorische beperktheden, uitputting of een gevoel van uitputting, de confrontatie met ‘ afscheid nemen ‘... beïnvloeden sterk de emoties en zorgen soms voor heel wat spanningen.Tijdens deze voormiddag zullen elk van de sprekers verschillende aspecten bespreken en voorstellen formuleren om te komen tot een kwalitatieve begeleiding.

Moderator : Annabelle Van Nieuwenhuyse

Programma: 

08.30 uur - 09.00 uur: Onthaal en mogelijkheid tot bezoeken van de stands

09.00 uur - 09.15 uur: Welkom door Amandine Kodeck, directrice Infor-Homes en Ivan De Naeyer, coördinator Home-Info

09.15 uur - 10.00 uur: De zorgen van de mantelzorger: over stress en anticiperend rouwen Luc Van De Ven, ouderenpsycholoog Universitair psychiatrisch Centrum KU Leuven

10.00 uur - 10.45 uur: Oser vivre le soin malgré tout, comprendre et prévenir la souffrance des soignants en gériatrie Vera Likaj, psychologue, coordinatrice du SSM champ de la couronne, enseignante et formatrice

10.45 uur - 11.15 uur: Koffiepauze

11.15 uur - 12.00 uur: Quand les familles et les professionnels veulent le bien de la personne âgée : attention danger ! Jean-Michel Longneaux, philosophe 12.00 uur 12.20 uur: Entre écoute et accompagnement : constats de terrain et pratiques d’équipe Myriam Bodart, coordinatrice d’Ecoute Seniors

12.20 uur - 13.00 uur: Debat

13.00 uur:  Clôture - Afsluiting Amandine Kodeck et Ivan De Naeyer

Simultaan vertaling

Inschrijven verplicht voor 5 juni 2019 via coordi.inforhomeinfo@gmail.com

Bijdrage: € 25 – Studenten: € 5 op rekening Coordination Infor-Homes/Home-Info: BE61 0012 2152 2717 met vermelding van naam van de deelnemer + organisatie

Meer informatie bij Home-Info: 02 511 91 20

Dit colloquium is erkend door de GGC en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid als vorming

Adres 

Zaal - Salle Dupréel 

Instituut voor Sociologie van ULB

Johannalaan, 44 - 1050 - Elsene 

Datum 
donderdag, 13 juni, 2019 -
08:30 tot 13:00