U bent hier

Studiedag Sociaal Werk en Beroepsgeheim. Evenwichtsoefening op smalle balk.

Sociaal werk en Beroepsgeheim

Evenwichtsoefening op smalle balk

De voorbije decennia wijzigde er nogal wat aan het juridisch kader van het beroepsgeheim. Er kwamen meer mogelijkheden tot het delen van info, ook met partners buiten de hulpverlening. Dit met het doel afstemming én samenwerking makkelijker te maken.

Deze evolutie heeft uiteraard een weerslag op de geheimhoudingsplicht van sociaal werkers, alsook op sociaal werk met discretieplicht. Het beroepsgeheim en de discretieplicht van sociaal werk dienen de doelstellingen van sociaal werk. Samenwerking en het delen van informatie met andere disciplines kan binnen het juiste evenwicht de doelstelling van sociaal werk versterken, maar kan bij onevenwicht een breuk veroorzaken in de relatie tussen sociaal werker en cliënt.

Sociaal werkers balanceren hierbij op de smalle balk tussen de vertrouwensrelatie met de cliënt én veiligheid van cliënt én maatschappij.  

Graag bekijken we met u de invalshoek van sociaal werk én justitie bij deze evoluties. We laten sprekers aan het woord die elk een specifiek aspect van de evenwichtsoefening belichten: Mario Wijns (Parket van de Procureur des Konings –Antwerpen, sectie jeugd- en gezinszaken), Annemie Van Looveren (juriste bij SAM vzw - Steunpunt Mens en Samenleving). Vervolgens bevraagt Michel Tirions (docent AP Hogeschool en master sociaal werk) praktijk én een ex cliënte. Centrale vraag daarbij is: hoe realiseert sociaal werk vandaag eigen doelstellingen, balancerend tussen vertrouwen én veiligheid?

Na een pauze kan ook u deelnemen aan het debat met het panel, bestaande uit alle sprekers.

Prof. Johan Put (Instituut voor Sociaal Recht en criminologie, KU Leuven) sluit de halve dag af met enkele slotbeschouwingen.

Kris Stas (docente beroepsethiek Karel de Grote Hogeschool en stafmedewerkster SAM) leidt de dag in goede banen.

Van deze studiedag vindt u nadien de neerslag terug bij Sociaal.net.

Dit initiatief is het resultaat van samenwerking tussen Karel de Grote Hogeschool, Artesis Plantijn Hogeschool, Steunpunt mens en samenleving (SAM) en Sociaal.net.

Adres 

Karel de Grote Hogeschool Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen

Datum 
dinsdag, 13 maart, 2018 -
09:30 tot 14:00
Prijs 
€ 20