U bent hier

Zorg en hospitalisatie thuis en in een instelling: nieuwe oplossingen door een andere kijk

  • Hoe kan je het aanbod aan residentiële zorg (ziekenhuis, rustoord, psychiatrische instelling) laten evolueren?
  • Kan je de gezondheidsuitgaven niet beter beheersen als je patiënten, ouderen en mensen met een beperking op het goede moment op de juiste plaats behandelt? 
  • Hoe kan je een betere continuïteit van de zorgverlening aanbieden?
  • Hoe werkt thuishospitalisatie in Frankrijk?
  • Moeten de structuren opengebroken worden en zo ja, op welke manier?
  • Zijn er onvervulde behoeften, vragen van nieuwe doelgroepen?
  • Wat zijn succesvolle ervaringen? Hoe kan je die ondersteunen?

Tien Belgische en Franse sprekers vertellen over hun ervaring en de uitdagingen.

Zo komen onder meer de heer Pedro Facon, Directeur-Generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Professor Jean-Paul Van Vooren, Geneesheer-Directeur van het Erasmus Ziekenhuis en de heer Herwig Teugels, directeur van het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg in Brussel.

Er wordt gezorgd voor simultaanvertaling.

Adres 

ING Belgium - Troonstraat, 1 - 1000 Brussel

 

Datum 
dinsdag, 13 november, 2018 - 08:30