U bent hier

Bekendmaking Vlaamse Sociale Bescherming

vrouw aan pc

De Vlaamse Sociale bescherming is een ziekteverzekering aanvullend op de Federale Sociale Zekerheid. Wanneer je zelf nood hebt aan extra zorg en ondersteuning kan je ook aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming.

Alle inwoners in Vlaanderen zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming. In Brussel is dit facultatief. Iedere Brusselaar kan zich aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming vanaf het jaar dat hij 26 wordt. Brusselaars die zich laattijdig aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming lopen een wachttijd op van minstens 5 jaar. De bijdrage bedraagt 50 euro per jaar. Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betaal je 25 euro.

Om zich aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming is het nodig zich lid te maken van een zorgkas. Je kan kiezen uit 6 zorgkassen:

  • Christelijke Mutualiteiten -Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
  • Neutrale Zorgkas Vlaanderen
  • Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
  • Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
  • Vlaamse Zorgkas

Het aantal Brusselaars aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming daalt. In 2009 waren er 51.534 personen aangesloten, in 2016 waren dat er nog maar 42.831. Naast een dalend aantal Brusselaars bestaan er ook zeer veel tegenstrijdige verhalen over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel.

Het Kenniscentrum WWZ informeert – met steun van de VCC - intermediairen in Brussel om nodige kennis en expertise aan te reiken en hen te sensibiliseren. Zo kunnen de intermediairen de potentiële doelgroepen van de VSB in Brussel detecteren, hun vragen te beantwoorden en hen te sensibiliseren over de VSB.

 

Wil je meer weten over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel raadpleeg dan de website van de Vlaamse Sociale Bescherming: http://www.vlaamsesocialebescherming.be/nl

Als uw organisatie meer informatie over de VSB wenst te ontvangen dan kan u Sjoert Holtackers contacteren.

De Vlaamse Sociale Bescherming in een notendop
De Vlaamse Sociale Bescherming in een notendop
Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46

Klaar De Smaele

klaar.de.smaele@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 59
Lees ook 

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg