U bent hier

Help de nieuwe website mijnondersteuningsplan.be te evalueren

Odisee en SAM vzw ontwikkelen op dit moment een tool om personen met een beperking die beroep kunnen doen op persoonsvolgende financiering (PVF) te ondersteunen. Deze tool wordt een website die personen met een beperking helpen nadenken over wat zij graag willen veranderen in hun dagelijkse levenssituatie. 

Deze tool wordt een website die personen met een beperking helpen nadenken over wat zij graag willen veranderen in hun dagelijkse levenssituatie. Door middel van toegankelijke vragen en oefeningen leren de betrokkenen meer over zichzelf en hun omgeving. Ze krijgen ook meer zicht op hun toekomst, de moeilijkheden die ze kunnen verwachten, hoe ze die kunnen aanpakken, en de verschillende bronnen van ondersteuning die ze daarbij kunnen aanspreken.

Het project gebeurt in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De bedoeling is dat personen met een beperking en/of mensen uit hun omgeving concreet aan de slag kunnen gaan om levens- en ondersteuningsvragen te verhelderen, zodat ze op een zo autonoom mogelijke wijze kunnen komen tot een kwaliteitsvol ondersteuningsplan.

Doelgroep

De nieuwe tool voor ondersteuningsplanning zal zowel krachtige als kwetsbare burgers aanspreken:

  1. de krachtige burgers met (vermoeden van) een beperking of hun vertegenwoordigers die graag direct zelf aan de slag willen gaan met tools op papier of online.
  2. de kwetsbare burgers met (vermoeden van) een beperking of hun vertegenwoordigers die het zorglandschap onvoldoende kennen, onvoldoende middelen of vaardigheden bezitten om het zoekproces dat voorafgaat aan ondersteuningsplanning tot een goed einde te brengen, en die hierdoor risico lopen op onderbescherming.

Hoe?

Je meldt je aan via e-mail en vervolgens wordt er contact met je opgenomen. Via de link naar de testwebsite beantwoord je de vragen; de organisatoren vragen aan jou wat er goed is en wat er kan verbeteren aan de website.

Je kiest om alleen mee te doen of samen met iemand die je goed kent. Je mag op elk moment kiezen om te stoppen. Meedoen of stoppen heeft géén invloed op jouw aanvraag van ondersteuning of van een persoonsvolgend budget.

Alles wat je invult en wat je aan ons zegt, wordt anoniem verwerkt.

Inschrijven kan tot 6 september door te mailen naar Sophie Ampe.

Meer informatie over het onderzoek vind je hier: http://www.hig.be/nl/nieuws/digitale-tool-om-ondersteuningsvragen-te-verhelderen