U bent hier

Zorg

Informele zorg

Informele zorg is de zorg en ondersteuning die geboden wordt door familie, kennissen of buren. Iemand die niet meer voor zichzelf kan zorgen, krijgt vaak spontane hulp van zijn naasten. Ook mantelzorg, occasionele burenhulp of georganiseerd vrijwilligerswerk zijn vormen van informele zorg. Deze zorg is onbezoldigd en gebeurt niet door professionele zorgverleners.

Formele zorg

Formele zorg laat zorgbehoevenden en ouderen toe om langer thuis te blijven wonen. Er zijn heel veel vormen van thuiszorg, zoals gezinszorg, oppashulp, thuisverpleging, lokale dienstencentra, enzovoort. Voor meer zorgbehoevenden zijn er dagverzorgingscentra en dagopvang, of residentiële opvang in assistentiewoningen, centra voor herstel of kortverblijf en woonzorgcentra.

Buurtgerichte zorg

Een Zorgzame Buurt is een buurt met extra aandacht voor ouderen, personen met een handicap, mensen met psychische problemen en andere kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften.