U bent hier

Wonen

Wonen zonder Zorg(en)

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. Verhuizen naar een woonzorgcentrum zien ze als laatste optie. Tussen zelfstandig wonen en een rusthuis zijn veel andere woonvormen mogelijk, zoals kangoeroewonen, assistentiewoningen, wonen in groep, woongemeenschappen of wonen met ondersteuning. Wij bieden u graag een overzicht én inspiratie.

Woningen zonder zorgen

Woonzorg is ook een kwestie van architectuur en ruimtelijke ordening. Woningen en publieke ruimte moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Een levensloopbestendige woning kan vlot worden aangepast aan de veranderende noden van ouder wordende bewoners. In een levensloopbestendige buurt zijn de publieke ruimte en het aanbod van diensten en voorzieningen afgestemd op álle bewoners, los van leeftijd of eventuele beperking.

Wij bieden graag onze ondersteuning aan

Hebt u ideeën voor een nieuw woonzorgproject? Wij helpen u graag om uw bouwplannen waar te maken. Onze ondersteuning is heel gevarieerd, van samen nadenken over een nieuw concept tot helpen bij de realisatie en de financiering. Bekijk onze portfolio van bouwprojecten. Wij stellen die ervaring graag ter berschikking van nieuwe initiatieven.