U bent hier

Diversiteit

We ondersteunen de diversiteit van projecten en organisaties door goede praktijken te detecteren, te delen, te ondersteunen en te ontwikkelen

Diversiteit is een feit

Elk individu draagt verschillende identiteiten in zich. Jong, senior of oud. Man, vrouw of X. Homo, hetero of bi. Gezond of met een beperking. Van een etnisch-culturele minderheid of van de culturele meerderheid. Gelovig of niet gelovig. Rationeel-wetenschappelijk of animistisch geïnspireerd. Vluchteling, migrant of hier geboren. Enzovoort. Elke persoon kent een uniek levensverhaal.

De hulpverlening en de zorg in Vlaanderen en Brussel worstelen nog steeds met deze diversiteit, zeker wanneer het gaat over mensen met niet-westerse achtergrond. Het Kenniscentrum WWZ ondersteunt de diversiteit van projecten en organisaties door goede praktijken te detecteren, te delen, te ondersteunen en te ontwikkelen. De zelforganisaties voor etnisch-culturele minderheden, de Brusselwerking van het Minderhedenforum, het Agentschap Inburgering en Integratie, het Huis voor Gezondheid en het Steunpunt Cultuursensitieve zorg zijn daarbij bevoorrechte partners.

Het Kenniscentrum WWZ ontwikkelt

  • een kennisplein voor goede praktijken
  • ondersteuning en vormingen voor goede praktijken (toolbox)
  • een diversiteitstoets om onze eigen acties te toetsen aan diversiteit

Het is de ambitie om structurele verbindingen te leggen tussen de zorgsector en zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden.

Het Kenniscentrum WWZ is lid van het Europese netwerk rond interculturele ouderenzorg, ENIEC. Lees online de publicatie: From home to home - Guided by older migrants in Europe

Contact 

Cynthia van Thiel

cynthia.van.thiel@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 48
Lees ook 
gesprek rond tafel

Een kritische documentaire over Brusselse senioren met Afrikaanse roots

Welzijn
Zorg

Verslag van het denkmoment

Welzijn
Vrijwilligers
foto door Layla Aerts

Thuiszorg voor ouderen van vreemde afkomst: hoe overbrug je de kloof?

Zorg