U bent hier

STATEN-GENERAAL Welzijn en Zorg Brussel

De volgende legislatuur van de gemeenschappen komt er aan! Op de Staten-Generaal Welzijn en Zorg Brussel halen we de krachten in Brussel naar boven en zoeken we creatieve oplossingen op de uitdagingen voor 2020-2025. We kijken wat we zelf kunnen doen. We zoeken verbindende oplossingen over sectoren en over gemeenschappen heen. En we spreken de overheid aan door deze oplossingen te tonen en structurele signalen door te geven.

Hoe doen we dat?

 • Op 15 februari 2019 staat de Brusselaar in al zijn of haar diversiteit centraal.
  • We presenteren de resultaten van het vooronderzoek:
   • De omgevingsanalyse met de frappante cijfers in Brussel.
   • De trends van de komende 10 jaar die effect hebben op de Brusselaar.
   • De cliëntbevraging (9 focusgroepen) en de oplossingen die cliënten naar voren schuiven.
  • We laten getuigenissen aan het woord
  • We presenteren de persona-methodiek om het aanbod en de toegankelijkheid van welzijnsorganisaties aan af te toetsen
 • Naast de cliënt staat de professional. In het vooronderzoek werden ook zij bevraagd in intersectoraal samengestelde focusgroepen. Wat heeft deze in Brussel nodig om zijn of haar werk naar behoren te kunnen doen? Wat ziet hij/ zij als oplossingen? Hoe kunnen we netwerken van professionals versterken ten voordele van de cliënt?
 • Met deze vragen in het hoofd kwam Inspiria, de intersectorale reflectiegroep van het Kenniscentrumw WWZ deze zomer samen. Er werden 6 thema's bepaald waar we in workshops mee aan de slag gaan:
  • Verbindende oplossingen
  • Werken in nabijheid
  • De onzichtbaren zichtbaar maken
  • Digitalisering en sociale technologie
  • Burgerinitiatieven in Welzijn en Zorg
  • De zorg voor de professional in de frontlinie

 

Het programma en inschrijving

De dag zal bestaan uit een plenair gedeelte en zes workshops die ingeleid worden. We sluiten af met een receptie!

Het definitieve programma kan je verwachten rond december! Vanaf dan zal u ook kunnen inschrijven

 

 

 

 

Contact 

Els Nolf

els.nolf@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 54
Extra info 
Lees ook 

Reflectie rond de beleidsevoluties en de tendensen.

Welzijn

Dringend tijd om ons als intersectoraal netwerk bij te scholen in ‘Wat is impact?’ Kom naar De Markten op 24 oktober.

Agenda