U bent hier

Buurthuis Bonnevie zoekt een medewerker om de dienst renovatieadvies (M/V) te versterken

Buurthuis Bonnevie zoekt een nieuwe medewerker om de dienst renovatieadvies (M/V) te versterken: hij/zij zal bewoners die hun woning willen renoveren, individueel of collectief begeleiden om de meest haalbare oplossingen te vinden zowel financieel als op het vlak van gezondheids- en veiligheidsnormen.
Molenbeek-centrum heeft een verouderd woningbestand dat niet steeds voldoet aan een goede woonkwaliteit. Onze vzw ijvert al 40 jaar voor een betere woonkwaliteit in oud-Molenbeek, neemt de kwetsbare bewoners als uitgangspunt van zijn actie en legt het accent op energie en duurzaam renoveren.


MISSIE :
De voornaamste opdracht van de medewerker renovatieadvies is de eigenaars van een woning ervan te overtuigen hun woning (ecologisch) te renoveren om hun woonkwaliteit te verbeteren. Hij/zij zal dus:
- De professionele renovatie van woningen aanmoedigen via een proces van renovatie-advies;
- Info verschaffen inzake premies en leningen voor (energiezuinig) verbouwen waarop kandidaat-verbouwers aanspraak kunnen maken;
- De kandidaat-verbouwers helpen bij de aanvraag en analyse van prijsoffertes bij aannemers en bij het opstellen van de dossiers voor de premie-aanvragen;
- De kandidaat-verbouwer bijstaan bij de afhandeling van de administratieve en stedenbouwkundige aanvragen. Als de werken te groot zijn voor de dienst, zal de medewerker- renovatieadvies de kandidaat-verbouwer doorverwijzen naar architecten;
- Hulpmiddelen uitbouwen en organiseren van thematische vergaderingen met de bewoners over thema’s als: kadaster, isolatie, energiebesparing,..;
- Deelnemen aan teamwerk en uitbouwen van geïntegreerd werken met collega’s;
- Samenwerken met het breder netwerk, zoals: het Netwerk Wonen, de adviesraad voor Huisvesting van Molenbeek.

 

PROFIEL :
We zijn op zoek naar iemand die inzicht heeft in stedelijk beleid, met de nodige technische kennis om renovaties te begeleiden (ontleding van de onderliggende problematiek, energiezuinige en ecologische oplossingen) en die tegelijk pedagogisch ingesteld is (animaties, sensibilisering, verspreiding):
- Hij/zij is in het bezit van een master architectuur;
- Heeft minimum 3 jaar ervaring;
- Is in staat om een gebouw te analyseren en de oorzaak van energieverlies vast te stellen;
- Kent de bestaande wetgeving (de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, EPB-certificaat, Brusselse Wooncode) en de politieke context van Brussel (huisvesting, energie en stedenbouw);
- Heeft inzicht in de structuur van het Brussels Gewest en het welzijnswerk
- Kan initiatief nemen, en creatief en zelfstandig werken;
- Is sociaal in de omgang;
- Kan in team werken;
- Kan samenwerken met de lokale en regionale verenigingen en diensten;
- Voelt zich op zijn/haar gemak in onze multiculturele en kwetsbare buurt en legt makkelijk contact met de bewoners;
- Is in staat om een tekst op te stellen, met zin voor analyse en synthese;
- Kan technische informatie en regelgeving verstaanbaar maken voor iedereen en kan een groep animeren;
- Kan gebruik maken van Excel, Word, PowerPoint, Outlook en lay-out;
- Bezit een goede kennis van de tweede landstaal;
- Is bereid om af en toe ook beschikbaar te zijn ’s avonds en in het weekend;


WIJ BIEDEN AAN:
- Een deeltijdse job van 0,6 jobtime , contract van onbeperkte duur
- Salaris volgens paritair comité 329.01, barema B1c of B1b afhankelijk van aanvaarde anciënniteit
- Een gevarieerde en stimulerende job in een dynamisch team dat aan de verbetering van de leef-kwaliteit van de buurt werkt;
- Kans om zich bij te scholen in verband met duurzaam renoveren en de toegang van kwetsbare bevolkingsgroepen tot huisvesting
- Een werkplek in het hart van Molenbeek.


Indien u meer inlichtingen wenst, kan u contact opnemen met Marie-Claire Migerode, 02 410 76 31 of onze website raadplegen: www.bonnevie40.be.
Bezorg uw CV en een motiveringsbrief waarin u ook aangeeft welke kennis en ervaring u kan inbrengen ten aanzien van de werking van Bonnevie voor 17/02/2018 aan marie-claire.migerode@bonnevie40.be


Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, wordt u uitgenodigd op een gesprek op vrijdag 2 maart tussen 9:30 en 16:00

Reageren voor: 
zaterdag, 17 februari, 2018 - 00:00