U bent hier

Odisee campus Brussel zoekt een deeltijds (20% a.i.) gastprofessor Frans voor sociaal werkers (m/v/x)

Odisee, gelooft in de kracht van mensen, beschouwt verschillen als een verrijking. Odisee vormt hoogopgeleide professionals. De focus ligt op ‘mensen’, hun talenten en ontwikkeling. Daarbij staat de student centraal. Odisee hogeschool is een springplank naar nieuwe werelden waarmee we in dialoog gaan, zelfs in confrontatie. Odisee reikt uitdagende kaders aan die ruimte bieden om te experimenteren en te vernieuwen.

Taakinhoud

Als gastprofessor begeleid je de studenten bij de opleidingsonderdelen Frans binnen de bacheloropleiding Sociaal werk. Binnen deze opleidingsonderdelen beogen we studenten sociaal werk te activeren en te ondersteunen in het gebruik van Frans in de beroepspraktijk. Als gastprofessor richt je je op de taalkundige ondersteuning van studenten. In functie van hun startniveau realiseer je de inzet van studenten om actief hun taalkennis Frans in te oefenen. De variatie in voorkennis van Frans is een uitdaging om te
differentiëren en te verkennen hoe studenten elkaar ook kunnen ondersteunen en aan co-teaching kan worden gedaan. Tegelijk verkennen de studenten Brussel als een meertalige leef- en werkomgeving en richten ze een open en positieve blik op de verschillende (taal)gemeenschappen in Brussel. Vanuit het onderwijsteam en collega-docenten beogen we actief suggesties en links te leggen naar events of organisaties in het werkveld, naar vakken en opleiding.

Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma.
 • Je behaalde een taaldiploma Frans OF je hebt Frans als moedertaal (met voldoende kennis van Nederlands) OF je werkte geruime tijd in een Franstalige of Fransgemengde werkomgeving en hebt voldoende taalkundige bagage om studenten te begeleiden in een opleidingsonderdeel Frans.
 • Je hebt ervaring met taalonderwijs en hebt voeling met het sociaal werkveld OF je werkte een aantal jaren binnen het sociaal werkveld.
 • Werken in Brussel ervaar je als een verrijking.
 • Je staat open voor vormen van blended learning met toepassing van digitale leermogelijkheden.
 • Je denkt en handelt zelfstandig, creatief en dynamisch.
 • Je werkt goed samen in team.
 • Je hebt een positief beeld t.o.v. de hogeschoolstudent, erkent en werkt met diversiteit binnen de studentengroep en benadert studenten vanuit hun talenten.
 • Je hebt een dynamische en open visie t.o.v. nieuwe ontwikkelingen (onderwijs- en werkveld, internationalisering, flexibilisering, diversiteit, inclusie, …).
 • Je kan vlot werken met PC- en internettoepassingen.
 • Je bent een gedreven lesgever die met passie lessen en studenten kan begeleiden.

Ons aanbod

 • Een boeiende, gevarieerde job vol interessante contacten, projecten en mogelijkheden om je competenties aan te scherpen, ook via vorming.
 • Bieden een aanstelling aan als contractueel gastprofessor met vervangingsovereenkomst van 16 september 2019 t/m 15 september 2020 (weddenschaal 316 of weddenschaal 502).
 • Nuttige beroepservaring opgedaan buiten het onderwijs kan worden opgenomen in de geldelijke anciënniteit, voor zover ze relevant is voor de functie in de hogeschool en ze schriftelijk bewezen wordt.
 • Beschikbaarheid voor de hogeschool overeenkomstig de gangbare arbeidsduurregeling (38 uur per week voor een voltijdse betrekking), in verhouding tot het percentage van de opdracht.
 • De opdracht wordt uitgeoefend op campus Brussel.
 • Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding. 

Kandidaatstelling 
Geïnteresseerde kandidaten dienen online te solliciteren via https://www.odisee.be/nl/vacatures 
Selectieprocedure
De geselecteerde kandidaten die worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, ontvangen een praktijkopdracht die ze voorstellen tijdens het selectiegesprek.
Bijkomende inlichtingen
Inhoudelijke informatie kan je verkrijgen bij Jan Claeys, opleidingshoofd van de prof. Bacheloropleiding Sociaal Werk, via e-mail jan.claeys@odisee.be .
Overige inlichtingen zijn te verkrijgen op de personeelsdienst: kristien.staes@odisee.be 
De diensten van de hogeschool zijn gesloten tijdens de zomervakantie van 11 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019
Odisee voert een actief diversiteitsbeleid. Verschillen tussen mensen op het vlak van afkomst, leeftijd, gender, cultuur, religie, geaardheid of fysieke uitdaging beschouwen we als een verrijking. We zijn steeds op zoek naar collega's met ervaringen en competenties die dit ondersteunen.

Reageren voor: 
zondag, 18 augustus, 2019 - 00:00