U bent hier

Bouwen aan een actief zorgzame buurt

Vernieuwende projecten in de ouderenzorg in Brussel

De meeste ouderen willen liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in hun vertrouwde omgeving. Ook wanneer hun nood aan zorg toeneemt of wanneer ze minder mobiel worden, blijven ouderen gehecht aan hun eigen buurt. Naarmate hun leeftijd vordert en hun fysieke mogelijkheden afnemen, wordt hun leefwereld kleiner en brengen ze steeds meer tijd door in hun huis en in hun nabije leefomgeving. Maatschappelijk gezien leidt dat tot de vraag: wat is er nodig dat ouderen zolang mogelijk waardig thuis kunnen blijven wonen? Ons antwoord is: door Actief Zorgzame Buurten uit te bouwen.

In de periode 2014-2016 gaven twee Brusselse wijken een concrete invulling aan het begrip Actief Zorgzame Buurt. In De Jacht (Etterbeek) en De Brabantwijk (Schaarbeek) werden met steun van de Vlaamse Overheid en Innoviris Brussel verschillende proefprojecten opgezet.  Alle betrokkenen in de buurt waren mee aan zet: ouderen, buren, vrijwilligers, mantelzorgers, lokale verenigingen, algemene zorg- en dienstverleners, hulp- en zorgverstrekkers, voorzieningen, lokale overheden.  De projecten werden verbonden door dezelfde centrale vraag: wat maakt voor ouderen in kwetsbare buurten het verschil tussen langer thuis wonen of misschien toch moeten verhuizen naar een woonzorgcentrum? Daarbij ging het niet alleen over hun stijgende behoefte aan zorg, veeleer zelfs over eenzaamheid, psychische kwetsbaarheid en slechte woonkwaliteit.

De ervaringen, inzichten en getuigenissen van bewoners, medewerkers en onderzoekers werden gebundeld en rijkelijk geïllustreerd in het boek ‘Bouwen aan een actief zorgzame buurt’. Dit boek geeft een overzicht van de Brusselse projecten in de periode 2014-2016. In de meeste projecten stonden het sociaal contact en de ontmoeting centraal: ouderen kregen steun van vrijwilligers, ontmoetten elkaar als mantelzorger, onderhielden samen hun fysieke en mentale conditie of bouwden een burennetwerk uit om elkaar te helpen. Vereenzaamde en psychisch kwetsbare ouderen kregen extra steun om de zorg in hun dagelijks leven georganiseerd te krijgen. Ouderen van diverse origine ontwikkelden samen nieuwe woonvormen waar ze zich ook op hun oude dag thuis kunnen voelen.

Het boek kan besteld worden aan 22,50 EUR  (+ portkosten) bij het Kenniscentrum WWZ. Stuur  een mail naar kenniscentrum@kenniscentrumwwz.be

Contact 
herwig.teugels@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 41

Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

olivia.vanmechelen@kenniscentrumwwz.be
02 211 02 42

Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Extra info 

Ook interessant:

Zelfzorg

Agenda