U bent hier

Het Kenniscentrum welzijn, wonen en zorg vzw zoekt een administratief medewerker (m/v/x) halftijds vervangingscontract Geco

Organisatiebeschrijving:
Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

 • zet zich in voor een beter welzijn, vernieuwende woonvormen en toegankelijke zorg voor alle Brusselaars, met extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Het vrijwilligerswerk krijgt hierin een bijzondere plaats.
 • bouwt expertise op en stelt die ter beschikking van het werkveld en het beleid, stimuleert innovatie en projectontwikkeling, ondersteunt welzijnswerkers, initiatiefnemers en zorgvoorzieningen en investeert in de uitbouw van een toekomstgericht beleid.
 • werkt steeds samen met en in opdracht van organisaties.
 • stimuleert verbinding tussen doelgroepen en werkvormen, tussen sectoren en beleidsdomeinen, tussen Welzijn, Wonen en Zorg.

Kenniscentrum WWZ is ...

 • Constructief-kritisch: met een open, reflectieve geest en een onderzoekende houding kijken we voorbij evidenties.
 • Verbindend: met respect voor diversiteit aan culturen, standpunten en invalshoeken streven we naar betrokkenheid en medezeggenschap om gedragenheid te bekomen.
 • Inspirerend: door onze gedeelde gedrevenheid zetten we aan tot reflecteren, experimenteren, handelen en creëren.
 • Daadkrachtig: we zoeken doelgericht naar oplossingen en hebben de overtuigingskracht en de durf om veranderingen teweeg te brengen; we staan er!
 • Betrouwbaar: we zijn bekwaam en geloofwaardig door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen.

Profiel:
Als administratief medewerker draag je bij tot het goed functioneren van de organisatie:

 • Je ondersteunt en faciliteert de medewerkers in hun administratieve opdrachten en zorgt voor geüpdatete gegevens.
 • Je staat mee in voor de organisatie van vormingen en netwerkmomenten en onthaalt deelnemers en bezoekers op een klantgerichte manier.
 • Je neemt deel aan de teamvergaderingen, vormingsmomenten en interne overlegmomenten.
 • Je werkt onder directe leiding van de directeur van Kenniscentrum WWZ vzw.

Je takenpakket bestaat uit volgende elementen:

 • Vorming en communicatie:
 • beantwoorden en gericht doorgeven van telefonische oproepen en e-mails
 • reserveren van zalen- intern en extern (ook regeling catering);
 • opmaken van allerlei typwerk en lay-out voor vormingen en netwerkmomenten;
 • publiceren van de informatie op website;
 • a.d.h.v. het ‘draaiboek evenementen’ activiteiten voorbereiden en opvolgen;
 • praktische informatie opzoeken en tijdig bezorgen aan collega’s;
 • opvolgen van correspondentie, bestellingen en verdeling van het aangemaakte promotiemateriaal;
 • opstellen of vervolledigen van attesten, betalingsnota’s, aanwezigheidslijsten, facturen voor de vormingen en netwerkmomenten;
 • inschrijvingen en betalingen mbt vormingen en netwerkmomenten opvolgen;
 • materiaal voor mappen aanmaken en samenstellen voor de vormingen;
 • ontvangen en begeleiden van de deelnemers en bezoekers
 • Administratiebeheer:
 • nagaan of de gegevens van het adressenbestand en de sociale kaart correct en volledig zijn en indien nodig corrigeren en/of aanvullen;
 • opzoekwerk op internet of bibliotheek;
 •  zelf gegevens inwinnen (telefonisch, schriftelijk of via e-mail);
 •  bibliotheek bijhouden en aanvullen (ook tijdschriften,…) en labelen
 •  beantwoorden en gericht doorgeven van telefonische oproepen en e-mails
 • PC - en netwerkbeheer:
 • helpdeskfunctie;
 • website;
 • digitaal archiefbeheer

Kerncompetenties:

 • Je toont verantwoordelijkheid voor de opdrachten en eigen resultaatgebieden maar ook die van de organisatie.
 • Je bent flexibel en kan je gedragsstijl aanpassen om de gestelde doelen te bereiken.
 • Je kan zelfstandig werken en staat open voor feedback van collega’s of klanten.
 • Je respecteert de waarden van de organisatie.
 • Je werkt graag in teamverband aan een gezamenlijk resultaat.
 • Je bent vlot in de omgang en het onthalen van mensen.
 • Je kan je toevertrouwde opdrachten zelfstandig uitvoeren.
 • Je weet in je werk het overzicht te behouden en schrikt niet van deadlines.
 • Je werkt secuur en hanteert voor jezelf hoge kwaliteitsnormen.
 • Je bent bereid bij te leren.
 • Je durft uitleg te vragen als je een opdracht niet begrijpt.

Vaktechnische competenties:

 • Je hebt een diploma bachelor of hoger secundair onderwijs
 • Je hebt een goede kennis van bureautica, informatiebeheer en communicatie.
 • Je hebt een goede kennis van het officepakket.
 • Je spreekt, begrijpt, leest en schrijft correct Nederlands.
 • Je hebt actieve kennis van het Frans.
 • Vertrouwd zijn met welzijnswerk is een pluspunt.
 • Je woont bij voorkeur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je komt in aanmerking voor een GECO-contract via Actiris.

Voorwaarden voor een geco-overeenkomst:

 • Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je beschikt over een diploma dat overeenstemt met de vereiste functie.
 • Je maakt geen deel uit van de raad van bestuur van de vzw die je aanwerft.

Je moet ook aan een van deze criteria voldoen:

 • Je bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij Actiris. Je hebt ook minstens één attest dat bewijst dat je voldoet aan de volgende voorwaarden:  
 • Je was minstens 6 maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij een openbare tewerkstellingsdienst van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte in het jaar voor de aanwerving.
 • Je hebt recht op maatschappelijke integratie of maatschappelijke hulp en hebt gedurende minstens 6 maanden een leefloon of maatschappelijke hulp ontvangen in het jaar voor de aanwerving.
 • OF je bent een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of werkzoekende met recht op maatschappelijk integratie en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
 • Minstens 40 jaar oud zijn
 • Aangeworven worden door een onderwijsinstelling die wordt erkend door de Vlaamse of Franse Gemeenschap
 • Aangeworven worden in een instelling voor de opvang van kinderen jonger dan 12 jaar
 • Aangeworven worden ter vervanging van een personeelslid in loopbaanonderbreking
 • OF je bent een werkzoekende die:
 • Wegens langdurige werkloosheid geen recht meer heeft op een werkloosheidsuitkering, overeenkomstig de artikels 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
 • Een handicap heeft en inkomensvervangende of integratietegemoetkomingen geniet (wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten)
 • Topatleet is, voorgedragen door een sportbond erkend door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap

Voor niet-Brusselaars kan er blijkbaar een uitzondering aangevraagd worden.

Aanbieding:

 • een contract voor een jobtijd van 50% tijdens de ziekte- en bevallingsperiode van een collega; 
 • een loon volgens barema’s van PC 329;
 • een flexibele werkomgeving;
 • een directe ondersteuning en klankbord door de medewerker HR en financiën;
 • leuke, gezellige, maar ook zeer gedreven collega’s

Is de bovenstaande vacature iets voor jou?
Stuur je curriculum vitae en sollicitatiebrief t.a.v. Narges Ghiasloo
​​​​​​​via e-mail: narges.ghiasloo@kenniscentrumwwz.be

 

Reageren voor: 
zaterdag, 31 juli, 2021 - 00:00