U bent hier

't Pasrel vzw zoekt een coördinator organisatie en personeel (m/v/x)

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen hun moeilijke situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor hun verdere traject samen. We begeleiden in onze drie huizen jongeren tussen 0 en 18 jaar, zowel ambulant als residentieel. ’t Pasrel werkt vanuit een systemische en holistische visie op jongeren en hun gezinnen.

Aanwerving op basis van competenties, talenten en attitudes, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.

Jouw opdracht is het optimaliseren van de ondersteunende activiteiten en randvoorwaarden (administratie, facilitair, logistiek, personeelsbeleid) van de organisatie, die je initieert, aanstuurt en uitwerkt, zowel op strategisch als praktisch niveau.

Je ondersteunt de directeur en het directiecomité op vlak van HR-, administratief- en facilitair beleid. Je stuurt het administratieve team aan.

Dit vertaalt zich in de volgende opdrachten:
Human resource management
I.s.m. medewerkster personeelsdienst

 • Expertise opbouwen met betrekking tot HR-beleid
 • Opvolgen, evalueren en bijsturen van het selectiebeleid, ook wat betreft stagiairs.
 • Samen met directie en directiecomité het HR-beleid optimaliseren (aanwerving, onthaal, ondersteuning, vormings- en opleidingsbeleid, ontwikkelingsbeleid, opvolging, evaluatie, verslag)
 • De directeur adviseren met betrekking tot organisatieontwikkeling
 • Interne aanspreekpersoon rond vragen rond personeelszaken
 • Ontwikkelen van meetinstrumenten i.v.m. tevredenheid en ontwikkeling personeel
 • Uitbouwen vrijwilligerswerking

Personeelsadministratie

 • Opvolgen, evalueren en bijsturen van het globale administratief beleid
 • Opvolging sociale wetgeving en tewerkstellingssubsidies
 • Opstellen van vacatures en arbeidscontracten
 • Opvolgen van personeelsadministratie, samen met de medewerker personeelsadministratie en het sociaal secretariaat

Algemene administratie
I.s.m. de administratieve krachten

 • Opvolgen administratieve vzw-verplichtingen: administratie algemene vergadering, publicaties staatsblad, statuten
 • Opvolgen van vzw-wetgeving
 • Overzicht houden, plannen en aansturen van de jaarlijkse administratieve verplichtingen t.a.v. subsidiërende overheid, belastingen, financiële instanties, gemeentebesturen,…
 • Relaties onderhouden met sponsors, vrijwilligers en gegevensbeheer contactpersonen

Financiële administratie:

 • Het aankoopbeleid van producten en diensten vormgeven en opvolgen. Hieronder hoort o.a. het voorstellen van de leidende principes, het beoordelen van offertes, het effectief inkopen, het onderhandelen over de voorwaarden waartegen ingekocht wordt, het beheersen van de budgetten,…
 • Opvolgen en stroomlijnen interne procedures rond kasbeheer, facturatie, e.d.

Aansturing van de medewerkers secretariaat, ICT en preventie

 • Coaching en opvolging van de vijf medewerkers secretariaat, ICT en preventie
 • Afstemmen van werkzaamheden van de medewerkers op de organisatiedoelen
 • Toewijzen van taken aan de medewerkers
 • Medewerkers enthousiasmeren om de doelen en missie van de organisatie (mee) te (helpen) realiseren

Facilitair management

 • Beleid rond het IT-materiaal (pc’s, laptops, server, printers, kopieermachines, digitaal dossier,…), met aandacht voor het tijdig vernieuwen van het materiaal binnen de voorgestelde begroting.
 • Beleid rond telefonie-, T- en internetsystemen en actualisatie website

Vereisten

 • Je beschikt bij voorkeur over een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring)
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met HR,
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met de non-profit
 • Je hebt minimaal 5 jaar professionele ervaring, waarvan enkele jaren in één van de deeltaken voor dit profiel
 • Je slaagt erin organisatiebrede projecten op te starten en te begeleiden
 • Je beschikt over uitstekende administratieve en organisatorische kwaliteiten
 • Je kan regelgeving vertalen naar operationeel beleid
 • Je gaat nauwkeurig en gestructureerd te werk met respect voor opgelegde deadlines
 • Je bent constructief en slaagt erin om in een verscheidenheid aan meningen en visies, gemeenschappelijke raakpunten te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden
 • Je bent sociaal vaardig én een prima communicator
 • Je kan medewerkers coachen én motiveren
 • Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen

Aanbieding:

 • Een uitdagende job in een organisatie met een maatschappelijk relevant doel
 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur (4/5de tewerkstelling is bespreekbaar)
 • Loon volgens barema sector PC 319.01 schaal K5
 • Gratis woonwerkvervoer (openbaar vervoer)/fietsvergoeding
 • Standplaats: bij voorkeur Breedhout (Halle) (Vilvoorde bespreekbaar)
 • Ruime opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden, thuiswerk
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curricullum vitae naar sollicitatie@tpasrel.be
Voor meer informatie kan u terecht via e-mail bij Katrien.De.Koster@tpasrel.be (directeur).
De sollicitatieprocedure bestaat uit een (digitale) screening, een schriftelijke proef en één of meerdere gesprekken in de maand november.

Reageren voor: 
maandag, 2 november, 2020 - 00:00