U bent hier

't Pasrel vzw zoekt een medewerker preventie en data bescherming (halftijds) (m/v/x)

’t Pasrel wil voor jongeren en hun gezinnen hun moeilijke situatie mee uitklaren en een advies formuleren voor hun verdere traject samen. We begeleiden in onze drie huizen jongeren tussen 0 en 18 jaar, zowel ambulant als residentieel. ’t Pasrel werkt vanuit een systemische en holistische visie op jongeren en hun gezinne

Aanwerving op basis van competenties, talenten en attitudes, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine of seksuele oriëntatie. ’t Pasrel wil graag dat het personeel een afspiegeling is van onze maatschappij.

Je hebt als taak het welzijn op het werk te bevorderen. Daarvoor ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleid inzake bescherming en preventie op het werk (arbeidsveiligheid, brandveiligheid, (voedsel)hygiëne, … ) en databescherming. Aansluitend kan je ook beperkte algemene secretariaatstaken vervullen.

Dit houdt onder meer het volgende in:

 • In samenspraak met de coördinator Personeel en organisatie en het directiecomité systemen voor een vlotte organisatie en uitvoering van het (data)beschermings- en preventiebeleid ontwikkelen.
 • Het beleid inzake databescherming en preventie op het werk coördineren en adviezen terzake formuleren ten aanzien van het directiecomité.
 • Rapporteren m.b.t. de uitvoering van zijn/haar taken aan het directiecomité en aan externen (IDEWE,..).
 • Nauw samenwerken met de arbeidsgeneesheer (IDEWE)

Dit vertaalt zich in de volgende opdrachten:
Beleidsvoorbereiding, analyse en rapportering preventie

 • Beleidsvoorbereidend werk ifv het preventiebeleid (arbeidsveiligheid, brandveiligheid, voedselhygiëne): risicoanalyses uitvoeren en adviezen terzake formuleren
 • Jaarverslagen en jaarplannen (IDEWE) opmaken en opvolgen.
 • Vijfjaarlijks welzijnsplan
 • Beleid rond fietsveiligheid (personeel en kinderen): richtlijnen, beschermingsmateriaal,…

Beleidsvoorbereiding, analyse en rapportering databescherming en privacy

 • Risicoanalyse en adviezen terzake formuleren
 • Verplichte verslaggeving (intern/extern)

Implementatie van regelgeving in de organisatie

 • Implementeren van de jaarplannen in de teams en de organisatie.
 • Opvolgen en voorbereiden jaarlijkse bedrijfsbezoeken IDEWE
 • Opvolging afspraken brandveiligheid en organiseren van evacuatieoefeningen.
 • Opvolging controles mbt veiligheid van machines en installaties: elektriciteit, brandblusapparaten, …
 • Opvolging regelgeving (voedsel)hygiëne en op dit terrein de logistieke medewerkers informeren en ondersteunen
 • Ergonomie: opvolging richtlijnen IDEWE.
 • Coördinatie EHBO en voorbereidend werk m.b.t. te volgen EHBO-cursussen en opleidingen door begeleiders en leefgroepverantwoordelijken
 • Beheer van het gebouwenpark+ anticiperen op eventuele gebreken in het gebouwen
 • Deelname aan werkgroep privacy
 • Motiveren en ondersteunen van medewerkers in de naleving van procedures, afspraken en regelgeving preventie en databeheer

Administratieve taken

 • Aanvullende administratieve taken: telefoonpermanentie (volgens beurtrolsysteem), archiveren administratie gasten, beheer archief

Vereisten

 • Je beschikt minimaal over een A2-diploma (volledig middelbaar onderwijs) of voldoende ervaring in een vergelijkbare functie
 • Je beschikt over een attest basisopleiding preventieadviseur (niveau 3), of bent bereid deze basisopleiding te volgen.
 • Je beschikt over een basisvorming ‘Data Protection Officer’, of bent bereid om deze opleiding te volgen
 • Je beschikt over sterke administratieve, organisatorische en rapporterende kwaliteiten
 • Je kan nauwkeurig en gestructureerd te werk gaan met respect voor opgelegde deadlines
 • Je kan regelgeving vertalen naar de eigen werking van ‘t Pasrel
 • Je bent sociaal vaardig en een prima communicator
 • Je kan collega’s overtuigen van de meerwaarde van preventie en databescherming en kan hen motiveren om de procedures te volgen

Aanbieding:

 • Een uitdagende job in een organisatie met een maatschappelijk relevant doel
 • Een halftijds contract voor onbepaalde duur
 • Loon volgens barema sector PC 319.01 schaal A1 of A2 ifv diploma/ervaring
 • Gratis woonwerkvervoer (openbaar vervoer)/fietsvergoeding
 • Standplaats: bij voorkeur Breedhout (Halle) (Vilvoorde bespreekbaar)
 • Ruime opleidingsmogelijkheden, flexibele werktijden, thuiswerk
 • Startdatum: zo snel mogelijk

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief en curricullum vitae naar sollicitatie@tpasrel.be
Voor meer informatie kan u terecht via e-mail bij Katrien.De.Koster@tpasrel.be (directeur)
De sollicitatieprocedure bestaat uit een telefonische screening, een schriftelijke proef en een gesprek in de maand november.

 

Reageren voor: 
maandag, 2 november, 2020 - 00:00