U bent hier

Aankondigingen

Primaire tabs20/09/2018 -
18:30 tot 21:00

Welk sociaal beleid hebben Stad en OCMW Brussel nodig ? Welke partij neemt het engagement op om de schrikbarende armoedecijfers te doen dalen? Welke partij neemt het engagement om het recht op wonen voor iedereen te garanderen? Welke partij engageert zich om het einde van de dakloosheid te realiseren? Welke échte sociale keuzes maken de politieke partijen? Welk gehoor geven de toekomstige raadsleden aan mensen in armoede, aan dak- en thuislozen, aan mensen zonder papieren?

Het Brussels Platform Armoede...Meer lezen

Vorming
27/09/2018 -
09:30 tot 13:00
Haal het beste uit je vrijwilligers

De talentenscan is een handig hulpmiddel om jouw noden (als organisatie) te koppelen aan de beschikbare talenten van jouw vrijwilligers. En het helpt om zeer gericht nieuwe vrijwilligers aan te trekken! Je ontwikkelt een talentenscan op maat van jouw organisatie.

Na deze workshop kan je de talentenscan gebruiken als evaluatietool voor je huidige vrijwilligers of om nieuwe vrijwilligers te werven.

Doelgroep

Voor medewerkers en verantwoordelijken...Meer lezen

Vorming
18/10/2018 -
09:30 tot 16:30
Wij willen meer diversiteit maar... hoe beginnen we hieraan?

Metusera Nsengiyumva, consulent integratie bij het Agentschap Integratie en Inburgering (Brussel), schetst eerst een duidelijk beeld van de diversiteit in Brussel en het potentieel hiervan aan (kandidaat)vrijwilligers.

Vervolgens verdiepen we ons in het belang van een goede kennismaking en verdere begeleiding van elke vrijwilliger. Je krijgt voorbeelden uit verschillende sectoren en methodieken waar je als organisatie praktisch mee aan de slag kan.

Wil je een multicultureel team?...Meer lezen
19/10/2018 -
09:30 tot 13:30

In het najaar organiseert SAM, steunpunt Mens en Samenleving, samen met een aantal partners uit de regio, twee impulsdagen rond middelengebruik en beperking. Beide dagen gaan door in de voormiddag, in het Huis van het Nederlands te Brussel.

Op 19 november richten we ons naar Buso en CLB, op 20 november naar OCMW’s, CAW’s en de tewerkstellingssector.

Programma (voorlopig):

Voorstelling consulentenwerking Voorstelling materialen (preventiewerkers) Workshops: oefensessie middelengebruik; gamen; herkennen van een licht verstandelijke berperking; casustafels, ...

Vragen,...Meer lezen

Evenement
24/10/2018 -
09:00 tot 16:30

Op woensdag 24 oktober 2018 organiseert het INTEGRATE consortium (VUB/UGent/KULeuven) een congres in Brussel over de vermaatschappelijking van de palliatieve zorg in Vlaanderen . De onderzoekers gaan dieper in op de problemen en verbeterpunten voor ...Meer lezen

Studiedag
26/10/2018 -
10:00 tot 16:00

Meer ouderen laten bewegen en tegelijk ook ouderen meer laten bewegen? Ouderen zijn de bevolkingsgroep die het minst beweegt en toch is er bij vele ouderen de wil om daar verandering in te brengen.Maar hoe kan je als middenveldorganisatie je steentje bijdragen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle neuzen uit verschillende sectoren in dezelfde richting wijzen?

Tot nog toe is er weinig of versnipperde literatuur of concrete aanbevelingen beschikbaar rond ouderen en beweging, over verschillende sectoren heen....Meer lezen

Studiedag, Infomoment
12/11/2018 - 09:00 tot 16/11/2018 - 17:00

Sinds 2000 organiseren het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg/Regio-Overleg Thuislozenzorg, de BICO Federatie, de Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri (AMA) en het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie (CMDC) samen en om beurt de “ Week van de Brusselse Thuislozenzorg ”. Het doel van deze week is om via ontmoeting en uitwisseling van praktijkervaring de contacten te bevorderen tussen de Nederlandstalige, Franstalige en bicommunautaire thuislozenvoorzieningen maar ook een brug te slaan naar andere sectoren...Meer lezen

Studiedag
23/11/2018 -
09:00 tot 16:00

Iedereen is het erover eens: effectieve hulpverlening betrekt ook het netwerk rond cliënten. Ook wanneer jongeren uitstromen uit een voorziening, is het vaak erg belangrijk dat ze op een netwerk kunnen terugvallen. Maar hoe bouw en onderhoud je zo’n netwerk? Welke rol kan jij als jeugdhulpverlener daarin spelen? Wie betrek je zeker?

Voor wie?

Deze vormingsdag staat open voor organisaties in Brussel die werk willen maken van het betrekken van het netwerk van cliënten, zowel in concrete...Meer lezen

Studiedag
30/11/2018 -
09:00 tot 16:30

Op vrijdag 30 november organiseert het D-SCOPE consortium (Vrije Universiteit Brussel, KULeuven, Universiteit Antwerpen, Hogeschool Gent en Universiteit Maastricht) een studiedag over vroegdetectie van kwetsbare ouderen in hun lokale thuisomgeving.

Het D-SCOPE consortium stelt de resultaten voor van het onderzoek dat uitgevoerd werd in samenwerking met 3 testgemeenten (Gent, Tienen, Knokke-Heist). Verschillende praktijk- en beleidsdeskundigen uit België en Nederland worden uitgenodigd om hun kijk op kwetsbaarheid bij ouderen te delen. Ook zal er aandacht geschonken worden aan de verschillende...Meer lezen

Evenement
05/12/2018 - 00:00
Internationale Dag Vrijwilligerswerk

IVD? Dat is de afkorting van ‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Brussel! Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. Niet zomaar prikten de Verenigde Naties in 1985 al deze dag met ...Meer lezen