U bent hier

Aankondigingen

Primaire tabsEvenement
22/11/2019 - 09:00

Dat Brussel divers is, is een open deur intrappen. De inwoners van deze stad hebben een rijkheid aan talen, culturen, achtergronden, levensvisies, mogelijkheden en kwetsbaarheden. Deze diversiteit maakt van Brussel een laboratorium voor co-creatie en een proeftuin voor vernieuwing in wonen, welzijn en zorg.

Samenleven in diversiteit is niet altijd eenvoudig en leidt soms tot fricties. Maatschappelijk gezien is het een uitdaging om verschillen een plaats te geven en daar samen over te onderhandelen.

Net...Meer lezen

25/11/2019 - 09:00 tot 29/11/2019 - 16:30

Sinds 2000 organiseren de Bico-federatie, de AMA, het Kenniscentrum WWZ en het CDMC in partnerschap “De week van de Brusselse thuislozenzorg”. Het thema van deze editie is “Focus op het werken met kinderen en jonge volwassenen” en vindt plaats van 25 tot 29 november 2019 met een studiedag op 28 november 2019

Doelstelling Het doel van deze week is om de contacten te bevorderen tussen de maatschappelijk werkers van de Nederlandstalige, Franstalige en...Meer lezen

Studiedag
28/11/2019 -
08:30 tot 16:00

Op donderdag 28 november komen verschillende verenigingen en deskundigen op het gebied van jeugdhulp en/of dak- en thuisloosheid samen om hun projecten voor te stellen, de problemen waarmee ze geconfronteerd worden te bespreken en samen met de verschillende deelnemers gemeenschappelijke oplossingen naar voor te brengen.

Programma

08u30 — Onthaal 09u00 — Verwelkoming en Introductie Door de vertegenwoordigers van minister Maron en minister Elke Van Den Brandt (onder voorbehoud) Door Birger Blancke, Directeur van de Bico-federatie...Meer lezen

02/12/2019 - 09:00 tot 06/12/2019 - 17:00
SAVE THE DATE & WANTED Strategische week Brusano: van 2 tot 6 december

Brusano is de nieuwe ondersteunende structuur voor de 1ste lijn in Brussel die de expertise van GDT-Brussel, Conectar, RML-B en Palliabru ïntegreert.

Brusano werkt nu in eerste instantie zijn strategisch plan voor de komende jaren uit. De opdracht is het ondersteunen van actoren in een zich ontwikkelend systeem en context. Er zijn veel mogelijkheden voor actie. Het is een kwestie van het maken van...Meer lezen

Vorming
03/12/2019 -
10:00 tot 12:00

Nederlandstalige Vorming: Inleiding tot de Brusselse thuislozenzorg

Deze vorming is gericht tot de nieuwe sociale werkers van de thuislozensector. Het is de bedoeling een overzicht te geven van het Brusselse thuislozenlandschap (wettelijk, publiek, instellingen, politiek, evolutie, ect.).

Alle informatie over het programma is terug te vinden op www.federationbicofederatie.be

Spreker: Birger Blancke, Bico-federatie

Tijdstip: van 10:00 uur tot 12:00 uur.

Prijs: 40 euro voor leden - 55...Meer lezen

Evenement
05/12/2019 - 00:00
Internationale Dag Vrijwilligerswerk

IVD? Dat is de afkorting van ‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Brussel! Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. Niet zomaar prikten de Verenigde Naties in 1985 al deze dag met ...Meer lezen

Evenement
05/12/2019 -
15:00 tot 19:00

VOLLENBAK VOLONTAIRE (NL-FR-EN) 5 dec, 2019 in Muntpunt

www.vollenbakvolontaire.be

Kom 5 december 2019 naar het evenement VOLLENBAK VOLONTAIRE, een inspiratiedag voor Brusselse burgerinitiatieven. Burgerinitiatieven ontdekken welke ondersteuning ze kunnen krijgen in Brussel. Professionals ontmoeten burgerinitiatieven en worden geïnspireerd om samen te werken tijdens de rondetafels.

RONDETAFELS 15:00 -17:00 >> voor professionals en burgerinitiatieven De rondetafels zijn een bron van inspiratie. Verruim je kennis, steek je licht op bij een expert en...Meer lezen

07/12/2019 -
09:45 tot 16:00

Coöperatief wonen leeft. Een veranderende samenleving, maatschappelijke uitdagingen, en het potentieel van wooncoöperaties om hen te beantwoorden komt na een eeuw aan merites in het buitenland steeds meer in het vizier in België.

Op de Inspiratiedag coöperatief wonen op zaterdag 7 december 2019 worden bestaande en startende wooncoöperaties en geïnteresseerde burgers en professionals uitgenodigd om samen een stap verder te zetten in het kwaliteitsvol opschalen van dit woonmodel.

Naast een stand van het land en...Meer lezen

11/12/2019 - 09:30

SAVE THE DATE Woensdag 11 december 2019 – Egmontpaleis (Kleine Zavel 8 bis, Brussel) 1 dag, 2 momenten

Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting nodigt u uit voor de

Voorstelling van het 10de Tweejaarlijks Verslag 2018-2019 « Duurzaamheid en armoede » In de voormiddag van 10u tot 13u (onthaal 9u30)

De Koning Boudewijnstichting en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting nodigen u uit voor het evenement 25/20 jaar strijd...Meer lezen

Vorming
23/01/2020 -
14:00 tot 17:00

Nederlandstalige vorming: Ordonnantie betreffende de noodhulp en inschakeling van daklozen

Sinds 14 juni 2018 is de ordonnantie betreffende de noodhulp aan en de inschakeling van daklozen van kracht. Deze hervorming van de Brusselse thuislozensector brengt heel wat veranderingen met zich mee. Tijdens de vorming zullen we dieper ingaan op de hervorming die rechtstreeks betrekking hebben op de diensten en welke nieuwe doelstellingen voor de nieuwe operatoren New Samusocial en Bruss'Help naar voren worden geschoven. In 2019 werden...Meer lezen