U bent hier

Aankondigingen

Primaire tabsInfomoment
22/11/2018 -
12:00 tot 16:30

In het kader van de eerstelijnszone BruZEL nodigen we je uit voor onze

Inspiratiedag Buurtgerichte Zorg

Er zijn maximum 50 plaatsen inschrijven kan tot en met 14 november

Gedetailleerd programma:

12u00 Ontvangst met broodjes

12u30 Verwelkoming en toelichting programma

(Dorrit Moortgat, coördinator Brussels Overleg ...Meer lezen

Studiedag
23/11/2018 -
09:00 tot 16:00

Wanneer jongeren uitstromen uit de jeugdhulp, is het erg belangrijk dat ze op een netwerk kunnen terugvallen. Deze inspiratiedag wil daartoe:

Brusselse voorzieningen inspireren en activeren om aan de slag te gaan met netwerken rond jongvolwassenen. Goede praktijken aanbieden rond krachtgericht werken en werken met groeiplannen/ondersteuningsplannen.

Deze inspiratiedag staat open voor organisaties uit Brussel die werk willen maken van het betrekken van het netwerk van jongeren met een ervaring in de jeugdhulp

Programma

...Meer lezen

Infomoment
27/11/2018 -
20:00 tot 22:00

Infosessie 27/11/2018 - Brussel

Coöperatief wonen in Brussel? Het kan met Wooncoop!

De missie van wooncoop is kwalitatief wonen in steden mogelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. Wie bij wooncoop woont is coöperant van wooncoop, neemt deel in de financiering van de woning en betaalt een maandelijkse kostendekkende huur. Vandaag heeft wooncoop 6 projecten, in Gent en Brugge. Er wonen reeds 20 mensen en na afwerking worden het er 70. Ook in andere steden wil...Meer lezen

Studiedag
30/11/2018 -
09:00 tot 16:30

Op vrijdag 30 november organiseert het D-SCOPE consortium (Vrije Universiteit Brussel, KULeuven, Universiteit Antwerpen, Hogeschool Gent en Universiteit Maastricht) een studiedag over vroegdetectie van kwetsbare ouderen in hun lokale thuisomgeving.

Het D-SCOPE consortium stelt de resultaten voor van het onderzoek dat uitgevoerd werd in samenwerking met 3 testgemeenten (Gent, Tienen, Knokke-Heist). Verschillende praktijk- en beleidsdeskundigen uit België en Nederland worden uitgenodigd om hun kijk op kwetsbaarheid bij ouderen te delen. Ook zal er aandacht geschonken worden aan de verschillende...Meer lezen

Evenement
30/11/2018 -
09:00 tot 14:00

Naast de renovatie en bouw van openbare woningen, investeert de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) ook sterk in haar sociaal beleid, onder andere via de 32 projecten voor sociale cohesie en de adviesraden van de huurders. In dit colloquium, bestemd voor alle medewerkers en beheerders van de Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s), sociale assistenten en andere betrokkenen van de sector, komen enkele sprekers uit binnen- en buitenland hun verfrissende ideeën voorstellen. De praktische voorbeelden die worden aangehaald kunnen als inspiratie dienen om...Meer lezen

Evenement
01/12/2018 -
12:00 tot 17:00

U bent van harte welkom op het evenement “BRUSSELS SMART CITY: IEDEREEN DIGITAAL!” , dat deel uitmaakt van de evenementenreeks die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert in het kader van Brussels Smart City .

Digitalisering wordt steeds belangrijker. Zowel op het werk, in de vrije tijd of op administratief vlak, bieden digitale toepassingen en het internet nieuwe mogelijkheden.

Tal van organisaties en startups zetten zich elke dag in om het internet en de digitalisering voor iedereen toegankelijk...Meer lezen

Evenement
05/12/2018 - 00:00
Internationale Dag Vrijwilligerswerk

IVD? Dat is de afkorting van ‘International Volunteering Day’, ofwel de Internationale dag van de Vrijwilliger. Elk jaar op 5 december staat de wereld heel even stil bij de miljoenen vrijwilligers die zich overal ter wereld nuttig maken. Ook in Brussel! Vrijwilligers dragen immers bij op zoveel domeinen; het zijn actieve burgers die onmisbaar zijn. Niet zomaar prikten de Verenigde Naties in 1985 al deze dag met ...Meer lezen

Studiedag, Infomoment
06/12/2018 -
09:00 tot 19:00

2019 wordt een scharnierjaar. Nieuwe lokale en provinciale bestuursploegen gaan van start. We kiezen een nieuw Vlaams Parlement. Samen met burgers en diverse organisaties willen lokale en regionale beleidsmakers een warmhartig woonbeleid uittekenen, om zo een antwoord te zoeken op één van de grotere uitdagingen van de toekomst: WONEN.

Hoe werken we aan duurzame buurten, waar iedereen wil en kan wonen en leven? Wie zal nog een betaalbare woning vinden in onze gemeente? Waar en hoe willen onze kinderen...Meer lezen

06/12/2018 - 14:00

“ Personen met een beperking zijn burgers die op voet van gelijkwaardigheid moeten behandeld worden.” Zo staat het in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Zij moeten optimale kansen krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Dat houdt in dat mensen met een beperking, net als iedere burger, ook een beroep moeten kunnen doen op alle vormen van hulpverlening in de samenleving.

Veel hulpverleners geven aan dat het soms lang duurt voor ze...Meer lezen