• cover cahier 10
  • Inspiratiedag voor burgerinitiatieven

  • Leer hoe je uitsluiting en discriminatie op de werkvloer kunt verminderen

  • Open Inspiria benadrukt het belang van een sociaal netwerk bij psychische kwetsbaarheid

  • sprekers

    Trefdag Cultuursensitieve zorg in de ouderenzorg focust op het individu

  • Bekijk het verslag van de Intersectorale Netwerkwandeling

  • cover cahier 9
  • cover jaarverslag: Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt
Dit is het Kenniscentrum WWZ 

Het BuurtPensioen is een netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven

Zorg
Vrijwilligers

Op zoek naar vrijwilligers(werk) in Brussel? Wil je meer weten over de vrijwilligerswet? Hier ben je aan het juiste adres!

Vrijwilligers

Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Doel is dat ieder zich kan ontplooien en omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met handicap....

Welzijn

Wonen kan in de eigen woning zijn of samen met anderen, verschillende generaties onder één dak, in een woongemeenschap, volledig zelfstandig of met veel...

Wonen

Zorg speelt in op de nood aan verzorging of ondersteuning. Iedereen moet de keuze en de mogelijkheid hebben om de eigen afhankelijkheid te organiseren.

Zorg

Het kenniscentrum volgt maatschappelijke tendensen, socio-demografische ontwikkelingen en uitdagingen die daaruit voortvloeien op de voet.

Welzijn
Wonen
Zorg