U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

cover

Lees ons jaarverslag

dinsdag, 17 april, 2018 - 16:33

Begin 2017 vond de fusie plaats van Het Punt, BWR en Kenniscentrum Woonzorg Brussel. Sindsdien gaan we samen door het leven als Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg. Elke fusie brengt kinderziekten met zich mee. Maar al snel ruimden weerstand en afwachtende terughoudendheid plaats voor enthousiasme en dynamisme. Dit jaarverslag getuigt daarvan, je voelt de drive en proeft de gezamenlijke visie die de voorbij maanden tot standkwam. Vijf thema’s vormen hiervan de ruggengraat: ‘buurtgerichte zorg’ en ‘zorgzame buurten’, 'superdiversiteit', 'wonen en welzijn', 'vrijwilligerswerk' en 'beleidsmatig werk'.Lees meer

Nieuwe gemeentelijke premie voor de aanpassing van de woning in Brussel

maandag, 16 april, 2018 - 13:49

De Stad Brussel heeft een gemeentelijke premie goedgekeurd voor de aanpassing van woningen die worden bewoond door een persoon met een blijvende handicap . Deze premie is bestemd om het dagelijkse leven van deze persoon in zijn woning te vergemakkelijken en bij te dragen aan het behoud van zijn zelfstandigheid.

Wat zijn de voorwaarden?

De woning moet gelegen zijn op het grondgebied van de Stad Brussel. De persoon met een handicap moet de aan te passen woning bewonen als eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter of huurder. De premie kan ook worden toegekend voor woningen die toebehoren aan...Lees meer

cover cahier

Cahier Het BuurtPensioen groeit

donderdag, 12 april, 2018 - 10:54

Cahier 4: Het BuurtPensioen groeit

Het BuurtPensioen is een lokaal netwerk van buren die elkaar helpen in het dagelijks leven. Ze gaan bij elkaar op bezoek, zorgen voor gezelschap, brengen iets mee van de winkel, geven een lift, enz. Het BuurtPensioen is gebaseerd op solidariteit en wederkerigheid: iedereen kan hulp vragen, iedereen geeft, en iedereen draagt bij volgens zijn eigen mogelijkheden. Elkaar helpen doorbreekt voor veel ouderen hun sociale isolement. Ze krijgen een plaats in de samenleving waar zij nog iets betekenen.

De eerste antenne van Het BuurtPensioen startte eind 2013 in Neder-Over-Heembeek. Vier jaar later...Lees meer

Het BuurtPensioen ook gekend bij de lezers van La Capitale

woensdag, 4 april, 2018 - 15:33

De Brusselse krant La Capitale schreef de voorbije maand een artikel over het succes van het BuurtPensioen. In het artikel vertelt coördinatrice Charlotte Hanssens over het succes van het burenhulpnetwerk en de start van nieuwe netwerken in Elsene en Jette. Je kan het artikel hieronder raadplegenLees meer

Voortaan 1 centraal meldpunt voor crisisjeugdhulphulp in Brussel

vrijdag, 30 maart, 2018 - 12:13Crisisnetwerken van CAW Brussel en Bru-Stars versmelten tot CRISIS-BXL

Voortaan ziet de crisisjeugdhulp aan minderjarigen in Brussel er anders uit. De voormalige crisisnetwerken van CAW Brussel en Bru-Stars versmelten tot Crisis-BXL. Het nieuwe meldpunt is in beide landstalen en is 7 dagen op 7, 24 u op 24u bereikbaar.

Crisis-BXL zal een kwaliteitsvol antwoord bieden aan de noden van alle minderjarigen in Brussel die zich in een crisissituatie bevinden. Er zal een geïntegreerde aanpak zijn, ongeacht of deze crisis wordt ‘opgenomen’ door Jongerenwelzijn of Geestelijke Gezondheidszorg. Er is een samenwerkingsverband met zowel Franstalige als Nederlandstalige hulpverleningsorganisaties over...Lees meer

Café-rencontres in de Brusselse Noordwijk

donderdag, 29 maart, 2018 - 09:13

Iedere donderdag tijdens ‘café-rencontres’ gaan de vrijwilligers van het burenhulpnetwerk BuurtPensioen op verschillende locaties langs in de Noordwijk om bewoners te ontmoeten en hen in te in te lichten over de verschillende buurtinitiatieven in de wijk. Ook vorige week donderdag konden we heel wat buurtbewoners bereiken.

De café-rencontres is een nieuw initiatief en is een samenwerking van het BuurtPensioen met Projet Cohesion Sociale (PCS) en Bravvo.Lees meer

groep mensen

Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg in dialoog met de Brusselaar

dinsdag, 27 maart, 2018 - 16:26

In het voorjaar 2019 plant het Kenniscentrum WWZ een Staten-Generaal Welzijn Brussel . We willen daarmee samen met jullie de bouwstenen aanleveren voor een welzijnsbeleid 2020-2025. Onze focus is ‘ Toegang tot Welzijn en Zorg in een versnipperd landschap’ .

Op de weg daarnaartoe voorzien we verschillende tussenstappen.

De eerste stap is in samenwerking met de VUB, vakgroep Educatiewetenschappen. Via focusgroepsinterviews plannen we de bevraging van gebruikers en bewoners van de Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen. Het groepsinterview duurt een tweetal uur. De sleutelvragen gaan over hun toegang tot welzijn en zorg,...Lees meer

schilderij weg

Help ons de welzijnssector begrijpbaarder, bereikbaarder en bekender maken

maandag, 26 maart, 2018 - 14:47

Beste collega uit Zorg, Welzijn of onderwijs

U bent Brusselaar en u werkt in de welzijns- of zorgsector? Hebt u zelf al eens beroep gedaan op een organisatie voor zorg of ondersteuning? Wist u waar u met hulp- of informatievraag heen moest?

Wilt u zelf uw ervaringen delen en zo ons helpen om de welzijnssector begrijpbaarder, bereikbaarder en bekender te maken? Kom dan op 2 mei van 18u tot 20u naar het Lakenhuis! Meer info over het doel en wat er verder met de info zal gebeuren, leest u de begeleidende brief...Lees meer

Het BuurtPensioen netwerk in Jette is gestart!

donderdag, 22 maart, 2018 - 16:24

Op 22 maart kwamen de deelnemers van het BuurtPensioen netwerk in Jette bij elkaar voor het eerste maandelijkse ontmoetingsmoment. Hiermee is het burenhulpnetwerk in Jette officieel van start gegaan! Het was een gezellig moment waar we de gelegenheid hadden om elkaar wat beter te leren kennen onder het genot van een koffietje en cake. Ook konden we hier de eerste praktische zaken regelen zoals de moment waarop de permanentie en de ontmoetingsmomenten door zullen gaan.

Wil je ook deel uitmaken van ons netwerk of wens je meer informatie? Neem een kijkje op de pagina van de antenne ....Lees meer

Verslag Eerstelijnsmeeting 2018: een inspirerende avond in het teken van middelengebruik

woensdag, 21 maart, 2018 - 17:23

Op donderdag 15 maart kwamen meer dan 120 Brusselse zorgverleners talrijk samen voor het jaarlijks netwerk-, info- en bijscholingsmoment. Kenniscentrum WWZ werkte samen met Huis voor Gezondheid, Brussels Overleg ...Lees meer