U bent hier

Informeren en Netwerking

Kenniscentrum WWZ  informeert 

De sector van personen met een beperking ondergaat een grote transformatie. Dat brengt een grote nood aan informatie met zich mee. Zo kregen de deelnemers van het BROG-plenair (juni 2016) informatie uit eerste hand over het Basisondersteuningsbudget en de Bijstandsorganisaties in Brussel.

Het Kenniscentrum WWZ gaat graag in op uw vraag naar informatie en vorming. Dit doen we samen met partners uit de sector en met de intersectorale netwerker. Enkele voorbeelden van thema’s waar wij u graag mee verder helpen zijn … 

  • de persoonsvolgende financiering in Brussel
  • hoe de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit ziet. Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare – de Franstalige VAPH? Wat is de rol van de Federale Overheidsdienst? Waarvoor kan je bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie terecht met een handicap?  
  • informatie over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel 
  • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp in Brussel 

Kenniscentrum WWZ netwerkt

Hoe werk je samen tussen sectoren? Waar vind je goede voorbeelden? Wat zijn de do’s en don’ts?
Op onze intersectorale netwerkdag wisselen we ervaringen uit, denken we samen na over win-win situaties die ons kunnen verbinden, en leren we potentiële nieuwe partners kennen.

Contact 

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Extra info 

Interessante links

PDF over intersectoraal netwerken

Lees ook 

Het overleg- en samenwerkingsorgaan van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg
grafiek persoonsvolgende financiering

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg

De sector voor Personen met een Handicap (VAPH) werkt graag samen met andere sectoren zoals kinderopvang, dienstencentra, thuislozenzorg ...

Welzijn
Zorg
mensen op straat

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen .

Welzijn
Zorg

Wanneer een gebouw op een doolhof lijkt, een bel te hoog staat of het voetpad versperd is, levert dat problemen op voor iedereen

Wonen