U bent hier

Meer mensen met een handicap krijgen (garantie op) ondersteuning

Velen kiezen voorzichtig voor een andere inzet van hun PVB

Op 20 februari stelde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn eerste cijfers voor sinds de eerste stappen in de omslag naar de persoonsvolgende financiering in 2016. Ruim 24.200 mensen met een handicap beschikken vandaag over hun persoonsvolgend budget. In 2017 werden er in totaal 1.529 persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld. Wie voor het eerst over een persoonsvolgend budget beschikt zet dat budget zowel in bij vergunde als niet-vergunde zorgaanbieders (voorzieningen) of door zelf assistentie in te kopen - en maakt zo maximaal gebruik van de waaier aan mogelijkheden. Wie al ondersteuning kreeg, zet zijn budget - zoals verwacht - nog altijd en in hoofdzaak in bij een van de 267 vergunde zorgaanbieders. Voor de 14.200 mensen met een vraag naar een (hoger) budget zijn er wel al diverse mogelijkheden om beroep te kunnen doen op professionele ondersteuning. Ongeveer 29% van de aanvragers heeft al een persoonsvolgend budget. Wie nog geen persoonsvolgend budget heeft kan terecht bij de rechtstreeks toegankelijke hulp (23.400 deden dit, waarvan 12.000 meerderjarigen), kregen een zorgbudget (BOB) ter beschikking (14.080, waarvan 7.773 meerderjarigen bij het VAPH) of doen beroep op de diensten ondersteuningsplan om bv. hun netwerk te versterken ( 27.958 prestaties). 22.548 personen konden ten slotte in 2017 rekenen op tussenkomsten voor de aanschaf van hulpmiddelen, belangrijk als ondersteuning voor (meer) zelfstandigheid.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de omslag ingezet is

"We willen een systeem dat effectief beantwoordt aan de doelstellingen van zelfregie en zorggarantie. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat die omslag ingezet is. 
Nieuwe budgethouders vinden hun weg naar 'anders en elders' en zetten hun PVB niet meer uitsluitend in voucher in bij vergunde zorgaanbieders. Mensen met een handicap die al langer ondersteuning genieten bij vergunde zorgaanbieders hebben, zoals te verwachten, niet onmiddellijk de neiging om hun bestaande ondersteuning grondig te veranderen. De velen die wachten, hoeven niet langer helemaal in de kou te staan. Voor hen blijft het echter belangrijk dat extra middelen blijvend voorzien worden."

Het VAPH benadrukt dat het gaat om de eerste, nog niet altijd volledige cijfers. Ook: dat het gaat om een vroege momentopname van één jaar, in wat een fundamentele omslag is. Het volledige rapport 2017 is aangekondigd voor mei. Daarnaast kijkt het VAPH vooral uit naar de grondige evaluatie die dit jaar gestart is en de komende jaren meer antwoorden moet bieden op vragen die er vandaag nog zijn

Het volledige artikel vindt u op de website van het VZAPH: https://www.vaph.be/nieuws/persbericht-meer-mensen-met-een-handicap-krijgen-garantie-op-ondersteuning-en-kiezen

Sjoert Holtackers

sjoert.holtackers@kenniscentrumwwz.be
+32 (0)2 413 01 46
Lees ook 
grafiek persoonsvolgende financiering

Hoe kom je tot vraaggestuurde zorg en assistentie en tot een zorggarantie voor personen met de zwaarste ondersteuningsnood

Welzijn
Zorg
vrouw aan pc

Té weinig Brusselaars maken gebruik van hun rechten. Het Kenniscentrum WWZ informeert.

Welzijn
Zorg