U bent hier

Groepswonen

Ouderen kiezen er soms voor om - alleen of als koppel - in groep samen te wonen. Zij hebben dan elk hun eigen kamer, appartement of woning, maar gebruiken ook gezamenlijke ruimten en voorzieningen zoals wasplaats, tuin of een gemeenschappelijke logeerkamer. Door samen te wonen voelen ze zich met elkaar verbonden, vaak helpen ze elkaar ook. Deze woonvorm bestaat voor zowel valide ouderen (groepswonen), als voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of zorgbehoevend (solidair wonen). In België bestaat er geen stedenbouwkundig of wettelijk kader voor deze woonvorm. Wie in groep wil wonen, krijgt met veel praktische en financiële knelpunten te maken. Toch groeit de belangstelling voor deze woonvorm.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.