U bent hier

Cahiers

Ontdek onze cahiers

De cahiers van het Kenniscentrum WWZ brengen driemaal per jaar een concreet verhaal over Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel.

Elk cahier komt tot stand in samenwerking met andere partners. Zo kunnen we steeds weer nieuwe inzichten en concrete praktijken tonen, die inspiratie bieden voor meer Welzijn, beter Wonen en passende Zorg voor kwetsbare bewoners in Brussel en in Vlaanderen.

Het zorg- en welzijnslandschap in Vlaanderen en in Brussel is ingrijpend aan het veranderen. Demografische en organisatorische evoluties plaatsen overheden en dienstverleners voor grote uitdagingen. In Brussel beweegt er veel. Onze superdiverse stad is een labo voor nieuwe inzichten en projecten. Deze reeks cahiers wil die vernieuwing-op-het-terrein mee zichtbaar maken.

Ik wil de Cahiers bestellen

Extra info 
Lees ook 

Het Brussels Zakboekje, informatieve cahiers, rapporten, gidsen...

Overzicht

Volgende Cahiers zijn reeds verschenen:

Cahier Hybridisering in welzijn en zorg

In dit cahier willen Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg en Odisee hogeschool de mythes over hybridisering in welzijn en zorg doorprikken en de evoluties ruimer kaderen, zonder blind te zijn voor mogelijke risico’s.

Cover cahier Digitale uitsluiting in Brussel

Cahier Digitale uitsluiting in Brussel

Dit cahier is een praktische gids voor iedereen die zich wil inzetten om Brusselaars mee te nemen op de digitale sneltrein.

Cahier 'Ondersteuning voor personen met een handicap in een superdiverse context'

Cahier Ondersteuning voor personen met een handicap in een superdiverse context

Het zorglandschap voor personen met een handicap in Brussel is heuvelachtig, met een bureaucratische wirwar en lange wachtlijsten. Voor mensen met een migratieachtergrond zijn er nog meer drempels.

Cahier (Z)onder dak in Brussel

Wie in het centrum van Brussel komt, ontsnapt niet aan het beeld van mensen die op straat leven.

Cahier De verborgen spelers in een zorgzame buurt

Het onderzoeksproject MaN’Aige onderzocht hoe we kunnen bouwen aan een zorgzame buurt door buurtgebruikers te betrekken. 

Cahier Brusselse collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk

Dit cahier schetst de context van collectieve woonprojecten met sociaal oogmerk in Brussel.

Cover cahier Inclusie voor personen met een handicap

Cahier Inclusie voor personen met een handicap in Brussel

Dit cahier schetst een beeld van de situatie voor personen met een handicap in Brussel en neemt een aantal tendensen verder onder de loep.

Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Dit cahier geeft een inkijk in het leven van gezinnen in kwetsbare leefomstandigheden en in de gezinsondersteuning op het terrein. We geven hulpverleners en ouders een stem en formuleren aanbevelingen voor het beleid.

Cover cahier Werken in welzijn en zorg in  Brussel

Cahier Werken in welzijn en zorg in Brussel

De welzijns- en zorgsector is een van de grootste op de Brusselse arbeidsmarkt. Dit cahier wil een hulpmiddel zijn voor iedereen die zich in Brussel inzet voor beter werken in de sectoren welzijn en zorg.

Cover cahier Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg en de bijhorende poster

Cahier Brusselse wegwijzer in welzijn en zorg

Dit cahier wil een wegwijzer zijn om het Brusselse institutionele kluwen voor de sectoren zorg en welzijn te ontwarren.

cover cahier 14

Cahier Veerkracht in coronatijden

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende maatschappelijke problemen die een structurele aanpak vergen.

Cover cahier 13

Cahier Wonen met zorg, deel 2

Projectontwikkeling is maatwerk, zeker als het bestemd is voor kwetsbare en economisch zwakkere mensen. Dat vraagt de nodige creativiteit.

cover cahier 12

Cahier Wonen met zorg

De voorbije 10 jaar ontwikkelde het Kenniscentrum WWZ een vernieuwende visie en aangepaste modellen die beter tegemoet komen aan de noden van de hedendaagse gebruiker.

cover cahier 11

Cahier Diversiteit in de Brusselse zorg- en welzijnssector

Hoe met drempels en uitsluitingsmechanismes omgaan?

cover cahier 10

Cahier Buurtgerichte zorg

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel om aan iedereen in een buurt passende hulp en zorg aan te bieden.

cover cahier 9

Cahier Hoe herken ik een handicap?

De basisregel is: benader iemand niet vanuit zijn beperking, maar gewoon als mens.

Cahier Vroegdetectie van kwetsbare ouderen

Hoe kan je als zorgsector ouderen tijdig in het vizier krijgen?

Cahier Casa Viva

Een solidair woonproject in hartje Brussel. Dit cahier biedt inspiratie voor iedereen die op zoek is naar nieuwe woonvormen voor kwetsbare huurders.

cover cahier 6

Cahier Vrijwilligerswerk in Brussel

Meer dan 25 organisaties en geëngageerde vrijwilligers delen hun ervaringen, tonen hun boeiende praktijk en bieden praktische tips, suggesties en reflecties.

cover cahier

Cahier Zorgkracht

Iemand zal pas hulp en ondersteuning vragen, indien hij of zij die eerst heeft kunnen bieden.

cover cahier

Cahier Het BuurtPensioen groeit

De ontwikkeling van lokale netwerken die de sociale cohesie bevorderen, moeten een structureel onderdeel worden van het stedelijke welzijnsbeleid.

cover cahier

Cahier Samenwerken werkt

Hoe komt een kwalitatieve samenwerking tot stand? Welke vuistregels leiden tot een positief verhaal? Welke modellen bestaan er?

Cover cahier

Cahier Kotosa, ouder worden in het multiculturele Brussel

Wat betekent het om zorg te krijgen in een totaal andere context dan waar je ooit geboren en getogen bent?

cover cahier

Cahier Samenhuizen, een gemeenschappelijk woon- en zorgproject in hartje Brussel

Naast jongeren en senioren wonen er ook volwassenen met een geheugenstoornis, een verstandelijke of een psychiatrische problematiek. Allen zijn blij om samen te wonen.