U bent hier

Thema's welzijn en zorg

Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Daarom komt welzijn op de eerste plaats, vóór zorg. Welzijn vertrekt vanuit de eigen kracht van mensen: sociale contacten, een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, de kans om anderen te ontmoeten, actieve deelname aan de samenleving, kunnen rekenen op hulp en steun als het moeilijk gaat. Het doel is dat elk individu zich kan ontplooien en zich omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met een handicap. Het Kenniscentrum WWZ werkt vooral samen met organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen die om financiële, sociale, psychische of gezondheidsredenen kwetsbaar zijn.

Lees ook 
een praktijkvoorbeeld van kruispuntdenken

Maak gebruik van ons aanbod van producten en diensten omtrent welzijn en zorg: de Cahiers, Het Brussels Zakboekje, het BuurtPensioen, tools rond diversiteit...

Welzijn
Zorg

Intersectorale actie en samenwerking

Het kenniscentrum zet in op duurzaam intersectoraal samenwerken met begeleiding, een community; bruggenbouwers, kijkstages...

Formele zorg

Formele zorg laat zorgbehoevenden en ouderen toe om langer thuis te blijven wonen. Er zijn heel veel vormen van thuiszorg, zoals gezinszorg, oppashulp, thuisverpleging, lokale dienstencentra,...

kinderen

Armoede en Sociale Uitsluiting

Veel Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen niet altijd voldoende toegankelijk voor de meest kwetsbare inwoners. Het overlegplatform Inclusief Brussel wil daar iets aan veranderen.

Diversiteit

Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. We bevorderen divers en inclusief werken door het delen, ondersteunen en ontwikkelen van goede praktijken.

het sombreromodel

Zorgzame Buurt

Een buurt met extra aandacht voor kwetsbare groepen met ondersteunings- of zorgbehoeften. Buurtgerichte Zorg ondersteunt de kwaliteit van leven