U bent hier

Beleidsondersteuning

Het Kenniscentrum biedt knowhow ter ondersteuning van het beleid

Het Kenniscentrum biedt knowhow ter ondersteuning van het beleid

Onze samenleving is continu in verandering. De overheid wordt permanent uitgedaagd om haar beleid en regelgevend kader te evalueren en zo nodig aan te passen. Daartoe moet ze voldoende inzicht hebben in maatschappelijke tendensen, socio-demografische ontwikkelingen en de uitdagingen die daaruit voortvloeien. Het Kenniscentrum biedt die knowhow, ter ondersteuning van het beleid.

Het Kenniscentrum WWZ situeert zich op het kruispunt van onderzoek, praktijk, modelontwikkeling en beleid. Door onze nauwe contacten met veel partners op het terrein houden wij permanent voeling met de noden en de evoluties in de dagelijkse praktijk. Die kennis is een ideale basis om mee te werken aan een vertaalslag naar het beleid. Vanuit onze neutrale betrokkenheid, onafhankelijke positie en holistische benadering helpen wij mee om de krijtlijnen uit te tekenen voor een toekomstgericht welzijns- en zorgbeleid in Vlaanderen en Brussel.

Enkele recente voorbeelden waar het Kenniscentrum WWZ nauw bij betrokken was.

Lees ook 
man in gang

Deze studie brengt een aantal zaken in kaart aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

Kennis
Welzijn
zorgzame buurt

Het opzet was om buurtgerichte zorg als organisatiemodel van zorg en ondersteuning binnen een zorgzame buurt, verder vorm te geven.

Kennis
Zorg

Het referentiekader en de inspiratiebron voor het Vlaams woonzorgbeleid in Brussel

Wonen
Zorg

De globale situatie van de Brusselse ouderenzorg - 2012

Welzijn
Wonen
Zorg

Met meer dan 100 actiepunten wil het de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en zorgbehoevende verhogen

Welzijn
Wonen
Zorg

Hoe moet de ouderenzorg en de thuiszorg in Brussel zich in de toekomst ontwikkelen?

Welzijn
Wonen
Zorg

Om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te vernieuwen riep minister Vandeurzen in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven

Welzijn
Zorg