U bent hier

Ga eens bij een ander kijken: kijkstages

Hoe wat waarom? 

Wat? 

Met onze "Kijkstages" willen we medewerkers binnen Welzijn, Wonen en Zorg in Brussel aanmoedigen om in elkaars werkveld een kijkje te nemen. We beogen een kennismaking met andere organisaties en/of sectoren d.m.v. een echte onderdompeling in elkaars werkveld. Een soort meeloopstage met als doel elkaar en elkaars werking beter te leren kennen, de samenwerking te bevorderen, van mekaar te leren en zo expertise bij medewerkers te vergroten om uiteindelijk te komen tot een betere zorg.  

Vanuit het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg (Kenniscentrum WWZ) willen we de coördinatie van deze kijkstages opnemen. Het model is geïnspireerd op het project ‘Vreemd gaan’ ontwikkeld in Oost-Vlaanderen door Radar-Crosslink.   

Waarom? 

Wil je graag weten hoe het er op een ander écht aan toegaat? Of je kent iemand al jaren via telefoon of e-mailconversaties, maar je zou graag eens zien wat hij of zij precies doet. Dan kan je er eens gaan kijken en op de werkvloer mee lopen. 

Een ‘kijkstage’ biedt de mogelijkheid voor medewerkers om een kijkje te nemen binnen organisaties uit een andere sector om daarna nog gerichter en beter samen te werken. Je weet beter dan voorheen hoe het er op de andere dienst aan toe gaat. Door zelf lijfelijk aanwezig te zijn op een andere werkplek krijg je een meer beklijvende interactie met de collega's van een andere dienst of sector. Uit vorige kleinschalige experimenten weten we ook dat meelopen op de werkvloer de meest directe vorm van leren is.  

"Nu heb ik wel zoiets van, als ik bijvoorbeeld naar een organisatie bel, dat ik gewoon tegen een persoon zeg: ‘Hé, jij was op onze kijkstage!’. Dat is echt een aanknopingspunt nu." ~ Edith

Bovendien stap jij met jouw kennis en ervaringen deze nieuwe omgeving binnen. Zo lever je van jouw kant een inbreng waarvan de ontvangende organisatie eveneens kan leren.

Na afloop neem je al deze nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden terug mee naar je oorspronkelijke werkomgeving en zorg je ervoor dat jouw collega's hierin kunnen delen waardoor het leereffect maximaal wordt verspreid.    

"We kunnen de kijk van mensen op armoede en de Brabantwijk veranderen." ~ Thomas     

 

Promotie van de kijkstages door studenten maatschappelijk werk
Promotie van de kijkstages door studenten maatschappelijk werk
Contact 
joachim.vanheusden@kenniscentrumwwz.be
02 413 01 46

Joachim is een warme en leergierige persoon die zich inzet voor de inclusie-noden van kwetsbare groepen, met speciale aandacht voor mensen met een handicap. Samen met u zoekt hij naar antwoorden op complexe thema’s en beleidsevoluties die een impact hebben op de welzijns- en zorgsector, zoals hybridisering of de toepassing van Vlaamse beleidsontwikkelingen in Brussel. Joachim vindt het belangrijk om steeds een kritische blik te hebben, maar ook om een constructief perspectief te bieden op (maatschappelijke) problemen die zich voordoen.

Lees ook 
netwerk

Het kenniscentrum zet in op duurzaam intersectoraal samenwerken met begeleiding, een community; bruggenbouwers, kijkstages...

Welzijn
Zorg

Derde partijen

Partner

BruZEL

De eerstelijnszone BruZEL...

  • is een samenwerkend netwerk van Nederlandstalige partners actief in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad.
  • zet in op buurtgerichte zorg en ondersteuning die taal, sector en bevoegdheid overschrijdend is. Op die manier bieden we zichtbare en maximaal toegankelijke zorg en ondersteuning aan elke Brusselaar.
  • zet door te vertrekken van buurtgerichte zorg en ondersteuning de (kwetsbare) Brusselaar en zijn zorg- en/ of ondersteuningsvraag centraal.

 

Bru-Stars

Bru-Stars  ...

  • is het Brussels Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren in het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren
  • komt tussen op vraag van professionelen, en gaat uit van de noden van kinderen en jongeren met psychische of psychiatrische problemen en hun context
  • heeft een onthaalfunctie, een crisisteam, een care-team, doet raadpleging en intersectorale linken 'Crosslink' en heeft een zorgaanbod in het kader van dubbele diagnostiek