U bent hier

Thema's beleidswerk

Onze samenleving is continu in verandering. Welke zijn de maatschappelijke tendensen, socio-demografische ontwikkelingen en de uitdagingen die daaruit voortvloeien? Het Kenniscentrum biedt die knowhow, ter ondersteuning van het beleid en de sector.

Kennis

Het Kenniscentrum WWZ situeert zich op het kruispunt van onderzoek, praktijk, modelontwikkeling en beleid. Door onze nauwe contacten met veel partners op het terrein houden wij permanent voeling met de noden en de evoluties in de dagelijkse praktijk. Met onze samenwerking met onderzoekscentra en academici diepen we deze verder uit.

Beleidsondersteuning

Die kennis is een ideale basis om mee te werken aan een vertaalslag naar het beleid. Vanuit onze neutrale betrokkenheid, onafhankelijke positie en holistische benadering helpen wij mee om de krijtlijnen uit te tekenen voor een toekomstgericht welzijns- en zorgbeleid in Vlaanderen en Brussel.
 

 

Lees ook 
samenwoonproject

Het Kenniscentrum WWZ helpt bij beleidsondersteuning. Het verzamelt de denkgroep Inspiria, doet aan onderzoek en maakt interessante publicaties.

Kennis
Leven in Brussel

Persoonsvolgende Financiering

Hoe werkt het systeem van persoonsvolgende financiering in Brussel? 

Mensen overleg

De Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel

Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen.

Taskforce Woonzorg Vlaanderen

Om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te vernieuwen riep minister Vandeurzen in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven