• Webinars: Hefbomen voor meer cultuursensitieve zorg in de woonzorgcentra

  • Studiedag duurzame buurten: méér dan energierenovatie van de infrastructuur op 6 oktober 2020

  • cover cahier 14

    De corona-crisis biedt kansen maatschappelijke problemen structureel aan te pakken

  • Kom te weten waar het Kenniscentrum WWZ zich mee bezig hield en houdt

  • cover cahier 12

    Wonen met zorg, vernieuwende visie en praktijk

stapel cahiers
Dit is het Kenniscentrum WWZ 
cover cahier 14

Dit cahier is een tijdsdocument, een getuigenis uit het voorjaar van 2020. Elk verhaal getuigt van grote veerkracht, maar ook van dieperliggende...

Kennis
Welzijn
Zorg
Vrijwilligers
deelnemers van de actie

Begin juli waren de leden van de netwerken van Het BuurtPensioen zeer actief in hun buurten met als doel leuke animatie te voorzien waarbij mensen vanop hun...

Kennis

Hoe gaat het er op een ander aan toe? Kom het te weten dankzij de kijkstages

Welzijn
Zorg
de 17 sdgs

Het Kenniscentrum WWZ engageert zich de SDG's te implementeren in eigen organisatie en de Brusselse welzijnssector hierbij te begeleiden.

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg

Het Brussels Zakboekje, informatieve cahiers, rapporten, gidsen...

Overzicht

Welke drempels en hefbomen zijn er om tot meer cultuursensitieve zorg te komen? We delen met jullie de highlights uit het onderzoek tijdens 2 virtuele...

Agenda