U bent hier

Taskforce Woonzorg Vlaanderen

Hervorming en vernieuwing van het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen

Minister Vandeurzen riep in 2015 de Taskforce Woonzorg in het leven om het regelgevend kader voor de woonzorg in Vlaanderen te hervormen en te vernieuwen. De krijtlijnen voor dit nieuwe beleid werden vastgelegd in de visienota ‘Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda’.

De 6de staathervorming en de overdracht van bevoegdheden in ouderenzorg en residentiële zorg, laat de Vlaamse overheid toe om werk te maken van een meer coherent welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen zoals vergrijzing, kleinere gezinnen, meer mondigheid bij burgers, blijvend armoederisico, kwetsbaarheid bij ouderen, digitalisering en technologie … wil de Vlaamse overheid werk maken van vraaggestuurde, persoonsgerichte en geïntegreerde zorg en ondersteuning op maat van de oudere.

De concretisering van dit nieuwe beleid wordt voorbereid in verschillende werkgroepen.

Het Kenniscentrum kreeg in 2016 de opdracht om deze werkgroepen te ondersteunen, meer bepaald

 • de verslaggeving van de vergaderingen van de Taskforce Woonzorg
 • de vergaderingen die de implementatie voorbereidt van de Vlaamse beslissingen voor Brussel in verband met de zesde staatshervorming
 • de voorbereiding, verslaggeving, verwerking en opstellen werknota’s voor de werkgroepen
  • dagverzorgingscentra en Collectieve Autonome DagOpvang
  • lokale dienstencentra
  • buurtgerichte zorg
  • onder één dak.

De inzichten van al deze werkgroepen monden uit in aanbevelingsnota's voor de vernieuwing van het beleid en de regelgeving voor woonzorg in Vlaanderen.

Downloads 
Lees ook 

Met meer dan 100 actiepunten wil het de kwaliteit van leven van de mantelzorgers en zorgbehoevende verhogen

Welzijn
Wonen
Zorg

Hoe moet de ouderenzorg en de thuiszorg in Brussel zich in de toekomst ontwikkelen?

Welzijn
Wonen
Zorg

De globale situatie van de Brusselse ouderenzorg - 2012

Welzijn
Wonen
Zorg

Het referentiekader en de inspiratiebron voor het Vlaams woonzorgbeleid in Brussel

Wonen
Zorg