U bent hier

Producten en diensten beleidswerk

Het Kenniscentrum WWZ kan helpen bij beleidsondersteuning. Het verzamelt de intersectorale reflectiegroep Inspiria, doet aan studie en onderzoek en maakt interessante publicaties.

Lees ook 
Aangeven tas met opschrift 'Verbindende oplossingen'

Het aanreiken van kennis en beleidsondersteuning. Over thema's als de hervorming van de eerstelijnszorg, persoonsvolgende financiering, de Vlaamse Sociale...

Kennis
Wouter Beke, Benjamin Dalle, Elke Van den Brandt

Beleidsondersteuning

Het Kenniscentrum biedt knowhow ter ondersteuning van het beleid

samenwerken

Intersectorale reflectiegroep Inspiria

Reflectie rond de beleidsevoluties en de tendensen.

Publicaties

Het Brussels Zakboekje, informatieve cahiers, rapporten, gidsen...

werkende mensen

Studie en onderzoek beleidswerk