U bent hier

Welzijn

  • Hoe herken ik een handicap cover

    Lees onze cahier met tips 

  • De Eerstelijnsmeeting (15/3) heeft aandacht voor geneesmiddelengebruik en verslavingsproblematiek

  • Geslaagde tweede ontmoeting tussen een veertigtal hulpverleners uit ‘3 sectoren, 2 talen, 1 doelgroep’

  • 'Netwerken versterken vraagt zijn tijd'

Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Daarom komt welzijn op de eerste plaats, vóór zorg. Welzijn vertrekt vanuit de eigen kracht van mensen: sociale contacten, een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, de kans om anderen te ontmoeten, actieve deelname aan de samenleving, kunnen rekenen op hulp en steun als het moeilijk gaat. Het doel is dat elk individu zich kan ontplooien en zich omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met een handicap. Het Kenniscentrum WWZ werkt vooral samen met organisaties die zich inzetten voor het welzijn van mensen die om financiële, sociale, psychische of gezondheidsredenen kwetsbaar zijn.

Thema's 
kinderen

Veel Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen niet altijd voldoende toegankelijk voor de meest kwetsbare inwoners. Het overlegplatform Inclusief Brussel wil...

Welzijn

Dé Turk bestaat niet en dé Belg bestaat evenmin. We bevorderen divers en inclusief werken door het delen, ondersteunen en ontwikkelen van goede praktijken...

Welzijn
Zorg

BROG, persoonvolgende financiering, intersectorale netwerking en veel meer.

Welzijn
Zorg