U bent hier

Persoonsvolgende Financiering

In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest komen diverse beleidslijnen samen. De Federale staat, Gemeenschappen, Gewesten en lokale overheden willen allen vorm geven aan de toekomst van de zorg en ondersteuning voor de kwetsbare Brusselaar. De Vlaamse overheid kiest voor een systeem van Persoonsvolgende Financiering waarbij de cliënt zelf de regie (en middelen) krijgt om zijn zorg en ondersteuning mee te organiseren en betalen.

Dit systeem wordt al toegepast binnen de sector personen met een handicap. Deze grote veranderingen brengen en heleboel nieuwe termen, regels, voorwaarden, en kansen met zich mee. Het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg ondersteunt partners hierin door hen wegwijs te maken in de begrippen, regels en uitzonderingen.

Hiervoor werken we samen met de Dienst Ondersteuningsplan om gezamenlijke infosessies te organiseren. Je kan deze gratis aanvragen via Sjoert Holtackers . Daarnaast gaan wij ook graag in overleg om met jullie na te denken over de kansen en uitdagingen die de Persoonsvolgende Financiering met zich meebrengt. 

Heb je een vraag naar zorg en ondersteuning? Contacteer dan het BrAP  (Brussels Aanmeldingspunt voor personen met een handicap), hét info- en doorverwijspunt voor al uw vragen rond handicap in Brussel. Zij luisteren naar jouw vragen over handicap in Brussel. Geven je informatie. Indien nodig verbinden ze je met diensten of organisaties die je beter kunnen helpen.

Persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap

Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006) stelt dat personen met een beperking volwaardige mensen met gelijke rechten zijn. Zij zijn burgers die alle kansen moeten krijgen om inclusief, volwaardig en zonder discriminatie deel uit te maken van de maatschappij. Iedere overheid in België werkt binnen hun domeinen aan deze doelstellingen. Ook de Vlaamse regering. Zij hebben wat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap betreft besloten om te werken met een systeem van persoonsvolgende financiering waarbij zij de omslag maakten van een instellingsgebonden financiering naar een financiering waarbij de gebruiker het budget zelf kan besteden. Bijkomend heeft de Vlaamse overheid een reeks nieuwe diensten, (laagdrempelige) ondersteuningsmogelijkheden en tegemoetkomingen als hefbomen ontwikkeld. Welke deze zijn kan je hieronder lezen.  

Een Dienst Ondersteuningsplan begeleidt personen met een handicap in hun proces om na te denken over hun toekomst. Samen bekijken ze welke dromen en wensen de cliënt heeft, wat hij nog zelf kan en hoe zijn netwerk eruitziet. Ze toetsen ook af welke ondersteuning of aanpassingen nodig zijn om een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden. Op het einde van dit proces maken zij een ondersteuningsplan waarin staat wat die persoon nodig heeft en welke partners moeten worden ingeschakeld. Dit plan is ook nodig voor wie later een Persoonsvolgend Budget wil aanvragen.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp biedt VAPH-erkende organisaties de mogelijkheid om personen zonder een erkende handicap te begeleiden. Zo kunnen zij ook groepen bereiken die geen VAPH-erkenning hebben of willen, maar die wel nood hebben aan gespecialiseerde zorg of ondersteuning. Het biedt personen met een (vermoeden van) handicap de kans om specifieke begeleiding te ontvangen zonder daarvoor eerst een erkenning te moeten aanvragen. Het aantal contactmomenten bij een RTH begeleiding zijn jaarlijks beperkt. Wie intensievere begeleiding nodig heeft, kan overwegen om een Persoonsvolgend Budget aan te vragen.

Het Basisondersteuningsbudget is een forfaitair bedrag van 300 euro per maand, vrij te besteden en niet belast. Dat wordt toegekend aan mensen met een erkende handicap en een door het VAPH vastgestelde ondersteuningsnood en het biedt mensen met een niet al te zware zorgnood de kans om dagelijkse diensten in te kopen zoals, poetshulp, huishoudhulp, een psycholoog, dienstencheques, enz.

Om toegang te krijgen tot dit budget moet u voldoen aan enkele voorwaarden waaronder aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Persoonsvolgend Budget is een gepersonaliseerd bedrag voor personen met een zwaardere zorgnood, waarmee zij hun zorg en ondersteuning kunnen inkopen bij een door de VAPH erkende dienst. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld persoonlijke assistenten aanwerven, thuishulp aanvragen, naar een dagcentrum gaan,een vrijwilliger inschakelen om boodschappen te doen, enz. De cliënt kan ervoor kiezen dat zijn toelage in cash wordt uitbetaald, of in vouchers (tickets). Een combinatie van beide systemen is ook mogelijk. De besteding van de middelen moet altijd verantwoord worden.

Downloads 
Lees ook 
Wonen in Brussel

Het overlegplatform van de Nederlandstalige gehandicaptenzorg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Welzijn
Zorg

BROG, persoonvolgende financiering, intersectorale netwerking en veel meer.

Welzijn
Zorg
man in gang

Deze studie brengt een aantal zaken in kaart aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

Kennis
Welzijn
vergadering

Hoe ziet de Brusselse sector Personen met een Handicap eruit? Wat is het verschil tussen het VAPH en de Phare?

Welzijn
Zorg
cover cahier 9

De basisregel is: benader iemand niet vanuit zijn beperking, maar gewoon als mens.

Welzijn