U bent hier

Levensloopbestendig wonen

Een levensloopbestendige woning is aangepast aan de noden van ouder wordende bewoners, een levensloopbestendige buurt is afgestemd op álle bewoners

Woonzorg is ook een opdracht voor archtitecten en ruimtelijk planners. Voor mensen die niet goed ter been zijn, is de inrichting van de woning en de publieke ruimte van wezenlijk belang om hun zelfstandigheid te kunnen vrijwaren. Het levensloopbestendig maken van woningen en wijken is een belangrijke taak voor architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs, en voor beleidsmakers die normen kunnen opleggen via regelgeving.

Levensloopbestendig wonen

Een levensloopbestendige woning kan vlot worden aangepast aan de veranderende noden van ouder wordende bewoner(s). De planning en de inrichting houden van in het begin rekening met de gekende en ook de onbekende, toekomstige noden. Eventuele aanpassingen zijn snel te realiseren, met weinig extra kosten.

Levensloopbestendige wijk

In een levensloopbestendige buurt of wijk zijn de publieke ruimte en het aanbod van diensten en voorzieningen afgestemd op álle bewoners, los van leeftijd of eventuele beperking. Het gaat dan om

  • brede voetpaden zonder obstakels,
  • goede oversteekplaatsen,
  • voldoende verlichting en zitbanken,
  • voldoende parkeerplaatsen voor minder mobiele personen,
  • voldoende en gevarieerd aanbod van buurtwinkels en diensten,
  • mogelijkheid tot ontspanning in de buurt,
  • aansluiting op vlot en frequent openbaar vervoer.

 

Contact 
Jeroen.dries@kenniscentrumwwz.be
+32 498 10 97 11

Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

luc.lampaert@kenniscentrumwwz.be
+32 475 39 08 72

Luc is mede-initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, o.a. het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Hij houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen en opportuniteiten liggen. Je kan bij hem terecht voor informatie en inspiratie, en op eenvoudige vraag komt hij het thema voor jouw organisatie of doelpubliek toelichten.

Lees ook 

Kleine ingrepen maken een groot verschil. Hier en daar een extra lamp, een paar meubels verschuiven om vlotter door te kunnen

Wonen

Wanneer een gebouw op een doolhof lijkt, een bel te hoog staat of het voetpad versperd is, levert dat problemen op voor iedereen

Wonen

Praktische en comfortabele woningen die geschikt zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichamelijke kenmerken of capaciteiten

Wonen

Voor ouderen die alleen thuis wonen, bestaan tal van technologische hulpmiddelen die het leven aangenamer en veiliger kunnen maken.

Wonen

Praktische informatie, aanbevelingen, architecturale bijdragen en veel aanknopingspunten voor reflectie en actie over wonen

Wonen

Levensloopbestendig wonen , woningaanpassing, domotica en veel meer maken het wonen aangenamer en gemakkelijker.

Wonen