U bent hier

Beleidswerk

Onze samenleving is continu in verandering. Welke zijn de maatschappelijke tendensen, socio-demografische ontwikkelingen en de uitdagingen die daaruit voortvloeien? Het Kenniscentrum biedt die knowhow, ter ondersteuning van het beleid en de sector.

Kennis

Het Kenniscentrum WWZ situeert zich op het kruispunt van onderzoek, praktijk, modelontwikkeling en beleid. Door onze nauwe contacten met veel partners op het terrein houden wij permanent voeling met de noden en de evoluties in de dagelijkse praktijk. Met onze samenwerking met onderzoekscentra en academici diepen we deze verder uit.

Beleidsondersteuning

Die kennis is een ideale basis om mee te werken aan een vertaalslag naar het beleid. Vanuit onze neutrale betrokkenheid, onafhankelijke positie en holistische benadering helpen wij mee om de krijtlijnen uit te tekenen voor een toekomstgericht welzijns- en zorgbeleid in Vlaanderen en Brussel.
 
Aangeven tas met opschrift 'Verbindende oplossingen'

Thema's beleidswerk

Het aanreiken van kennis en beleidsondersteuning. Over thema's als de hervorming van de eerstelijnszorg, persoonsvolgende financiering, de Vlaamse Sociale Bescherming of woonzorg.

samenwoonproject

Producten en diensten beleidswerk

Het Kenniscentrum WWZ helpt bij beleidsondersteuning. Het verzamelt de denkgroep Inspiria, doet aan onderzoek en maakt interessante publicaties.