U bent hier

De Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel

De Vlaamse Sociale Bescherming is een solidair verzekeringssysteem. Alle inwoners van Vlaanderen zijn verplicht om zich hierbij aan te sluiten. Brusselaars kunnen dit vrijwillig doen vanaf het jaar dat zij 26 worden. Als je je tijdig aansluit bij de Vlaamse Sociale Bescherming en je hebt zorg en ondersteuning nodig dan kan je beroep doen op een systeem van zorgbudgetten en tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen. Daarnaast bestaat er ook het systeem van zorgtickets. Dit is te vergelijken met een soort van toegangsticket voor zorg- en ondersteuning dat de betaling van bepaalde dienstverlening zoals gezinszorg of verblijf in een woonrzorgcentrum regelt. 

Deze veranderingen zijn onvoldoende gekend bij de Brusselse en Vlaamse burger. Ook hulpverleners kunnen al deze evoluties niet meer volgen. Er bestaan ook zeer veel tegenstrijdige verhalen over de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel. Het Kenniscentrum WWZ volgt samen met BruZEL deze evoluties op en signaleert het bij de betrokken administraties en overheden. Heb je bepaalde vragen of bekommernissen? Contacteer ons, we denken graag mee na. 

De Vlaamse Sociale Bescherming voor Brusselaars in een notendop
De Vlaamse Sociale Bescherming voor Brusselaars in een notendop
Lees ook 
Leven in Brussel

Hoe werkt het systeem van persoonsvolgende financiering in Brussel?

Welzijn
Zorg
man in gang

Deze studie brengt een aantal zaken in kaart aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

Kennis
Welzijn