U bent hier

Rusthuis

Een rusthuis is een voorziening waar ouderen de laatste jaren van hun leven kunnen wonen. Ze krijgen er passende verzorging en verpleging. Andere woorden voor rusthuis zijn bejaardentehuis, bejaardenhome, woonzorgcentrum, enzovoort. Vroeger waren de woonzorgcentra gekend als ROB (Rustoord voor Bejaarden) of RVT (Rust- en Verzorgingstehuis). In een RVT wonen ouderen die veel zorg nodig hebben. Het beleid wil de woonzorgcentra vooral voor deze groep voorbehouden. In een ROB wonen ouderen die valide zijn. Het beleid wil deze woonvorm steeds meer vervangen door andere woonvormen, bijvoorbeeld assistentiewoningen. Woonzorgcentra worden niet meer gezien als een plaats om te rusten. Wel als een plaats waar je woont en ook zorg krijgt, of een plaats die zorg aanbiedt aan ouderen die in de omgeving wonen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.