U bent hier

zorgknooppunt

Het zorgknooppunt is het kloppende hart van de woonzorgzone. Elke oudere die zelfstandig woont kan daar terecht voor huishoudelijke hulp, poetshulp, warme maaltijden, vrijetijdsactiviteiten, 24-uurzorg en crisisopvang, dagopvang, medische diensten, hygiënische diensten, persoonsverzorging, enzovoort. Om die diensten te leveren, werkt het zorgknooppunt samen met alle dienstverleners in de woonzorgzone. Daarnaast moet een oudere binnen loopafstand van het zorgknooppunt alle noodzakelijke voorzieningen vinden voor het dagelijkse leven: voedingswinkels, post en/of bank, huisdokter, apotheek, tea-room, kapsalon, enzovoort. Ouderen die er niet te voet naartoe kunnen, kunnen gebracht worden. Hoe een zorgknooppunt er precies uitziet, hangt af van de lokale context. Meestal is het ingebed in een lokaal dienstencentrum. Soms is het verbonden aan een woonzorgcentrum. Soms is het verspreid over verschillende diensten die zich in elkaars buurt bevinden. In dat geval is er sprake van een ‘zorgboulevard’, met alle diensten op wandelafstand van elkaar. Het zorgknooppunt zorgt voor de afstemming van het zorgaanbod en voor de praktische organisatie van de toewijzing. Het geeft informatie en sensibiliseert ouderen over de zorgdiensten, residentiële opvang, meegroeiwonen, aanleunwoningen, enzovoort. Het maakt de ouderen wegwijs om de meest geschikte hulp te vinden, wijst de juiste zorg toe en zorgt dat die beschikbaar is. Het organiseert de haal- en brengfuncties en het sociaal vervoer. Het organiseert het interdisciplinair overleg tussen alle betrokkenen. Het werkt altijd in nauw overleg met de zorgcoördinator en zorgplancoördinator (GDT) voor de opvolging en voortgang van opgemaakte zorgplannen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.