U bent hier

Download de meetladder diversiteit

Fijn dat je aan de slag wil met de meetladder diversiteit. Graag hadden we nog enkele gegevens van jullie geweten zodat we een zicht hebben op welke organisaties onze tool gebruiken.

Het Kenniscentrum WWZ leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy (http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy) (externe link) tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.