U bent hier

GESPREK OP VOETEN

Een gesprek in beweging waarbij we iedereen betrekken

Wat is het? 

Doel:

Een gesprek in beweging waarbij we iedereen betrekken.

 

Gebruik

 • Met grote groepen
 • Als een ijsbreker: het is leuk om te doen
 • Als je van de ranking af wil: iedereen heeft een stem en zelfs als ze niets zeggen zijn ze toch betrokken door te bewegen instemmend of afwijzend
 • Als je een veilige en empowerende omgeving wil creëren: als mensen bang zijn zich uit te spreken helpt het als een facilitator naast hen staat als ze spreken en als de rollen verspreid geraken

 

Instructies

 • Sta in een cirkel
 • Start het gesprek door een stap voorwaarts te doen
 • Toon je instemming of afwijzing door je te bewegen tegenover deze mening/idee/gevoel
  • Je kan ook iets toevoegen/nuanceren
  • Mensen hebben verschillende stemmen in zich en kunnen dus vrij bewegen
 • Als je het met geen enkele mening eens bent, ga je naar een vrije ruimte en zeg je daar jouw mening
  • Elke mening is er en blijft ‘staan’, ook al staat iemand daar alleen
 • Je bent vrij om van mening te veranderen. Je mag tussen verschillende posities heen en weer lopen. Hoe meer fluïditeit er is, hoe meer je alle standpunten kan zien/horen

 

Wanneer stop je

 • Als er zich een beslissing aftekent: dan ben je in stap 4
 • Wanneer er een verandering in energie is, mensen stoppen met bewegen en ze de conversatie verderzetten al zittend
 • Wanneer edging of cycling gedrag aanduidt dat er een duidelijke polariteit is die via een argument moet opgelost worden: we gaan naar stap 5

 

Aandachtspunten

 • Meningen/ideeën, geen vragen
 • Één idee per keer
 • Leg uit: Hoe kan je je verbergen? Als je niets te zeggen hebt.
 • Moedig het bewegen aan; mensen vergeten het soms. Leg het niet op, faciliteer.

 

 

Bekijk ook 

Het GESPREK OP VOETEN is zo’n fijne, activerende en interessante tool dat hij terugkomt in verschillende praktijkverhalen: