U bent hier

Werkgroep Digitale thuishulp

24 juni 2022, 10u -11u30 - digitaal

Enkele vragen uit de vorige werkgroep waarop we verder gaan werken :

Hoe kunnen we het vertrouwen optimaliseren tussen de digitale hulpverlener en de persoon die hulp nodig heeft? Hoe kunnen we mensen opsporen die thuis zitten, geen hulp vragen maar wel hulp nodig hebben? Welke kennis moet een digitale thuishulpverlener hebben? Wat zouden we aan de opleidingen van sociaal werkers moeten toevoegen om hun skills rond digitale hulpverlening te verbeteren? Welke thuishulp organisaties zijn er al en hoe kunnen we die versterken? Zijn er samenwerkingen mogelijk tussen thuishulporganisaties en digitale organisaties? Als we de krachten bundelen, kunnen we thuishulp mogelijk maken. Hoe kunnen we de outreachende factor versterken via samenwerkingen? Welke organisaties zouden dit samen kunnen doen? Hoe het vertrouwen inbedden in de opleidingen?

Voor meer informatie, contacteer:

Frank Tierens (Kenniscentrum WWZ): frank.tierens@kenniscentrumwwz.be en 02 413 01 47

 

Het Kenniscentrum WWZ leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy (http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy) tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.