U bent hier

Werkgroep Digitale thuishulp

28 september 2022, 14u - 15u30 - digitaal

In welk kader kan een thuishulpverlener zich begeven? Kan je zomaar een overschrijving doen en wie geeft hier opleidingen voor? Zowel voor LDC als voor Thuishulp,.. Voor iedereen die al eens thuis gaat bij Brusselaars en digitale hulp wenst te bieden of die er cursussen voor geeft.

Voor meer informatie, contacteer:

Frank Tierens (Kenniscentrum WWZ): frank.tierens@kenniscentrumwwz.be en 02 413 01 47

 

Het Kenniscentrum WWZ leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy (http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy) tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.