U bent hier

Werkgroep Sensibilisering

30 juni 2022, 15u-16u30 - digitaal

Enkele vragen uit de vorige werkgroep waarop we verder gaan werken :

Hoe krijgen we kwetsbare mensen mee in dit verhaal? Welke Brusselse oplossingen zouden we hiervoor kunnen bedenken? Hoe gaan we de druk op de sociale - en de zorgsector verminderen? Welke acties kunnen we ondernemen in Brussel? Hoe kunnen we de politiek in Brussel mobiliseren om de digitale kloof prioritair op de kaart te zetten. Hoe kunnen we de kleinschalige initiatieven toch laten groeien? Wat met eenmalige subsidies? Hoe kan je klein beginnen en dan, wat succesvol is, laten groeien?

Voor meer informatie, contacteer:

Frank Tierens (Kenniscentrum WWZ): frank.tierens@kenniscentrumwwz.be en 02 413 01 47

 

Het Kenniscentrum WWZ leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy (http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy) tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.