U bent hier

Werkgroep Sensibilisering

21 september 2022, 10u30-12u - digitaal

Tijdens deze online  sessie gaan we dieper in op hoe we als Brusselse organisatie de digitale inclusie mee op de agenda kunnen  zetten.

Voor meer informatie, contacteer:

Frank Tierens (Kenniscentrum WWZ): frank.tierens@kenniscentrumwwz.be en 02 413 01 47

 

Het Kenniscentrum WWZ leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na en stelt zich middels huidige Privacy Policy (http://www.kenniscentrumwwz.be/privacy) tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.