U bent hier

Cultuursensitieve zorg

Merhaba creëert veilige plekken voor  LGBTQI+ personen met een migratieachtergrond

Al sinds 2002 creëert Merhaba veilige plekken voor LGBTQI+1 personen met migratie-achtergrond. De naam van de vzw betekent niet voor niets ‘welkom’:
Merhaba zet haar deuren wijd open voor mensen die zich omwille van hun geaardheid, genderidentiteit en migratieachtergrond nergens anders thuis voelen. Sam Mouissat, verantwoordelijke onthaal en hulpverlening, licht  toe.

Adib in de frontlijn: "Er heerst een grote onderlinge solidariteit"

Sinds 2015 richt de zelforganisatie ADIB (Action et Dialogue Bruxelles) zich tot kwetsbare mensen in Molenbeek. Hun normale werking bestaat uit cursussen alfabetisering, gesprekstafels om Frans of Nederlands te oefenen, workshops voor ouders over opvoeding, en culturele en sportieve activiteiten. Door de lock down half maart viel hun dagelijkse werking stil, maar zij bleven niet bij de pakken zitten. Op een maand tijd lanceerden zij het ene na het andere nieuwe initiatief.

Cultuursensitieve zorg

Een combinatie van 3 componenten : kennis, vaardigheden en attitude

Cultuursensitieve zorg is een specifiek thema voor het Kenniscentrum WWZ, omdat we merken dat veel mensen met een migratieachtergrond extra vragen kunnen hebben bij hulpverleners en vooral ook extra drempels kunnen ervaren. Deze drempels hangen veelal samen met een meer kwetsbare positie van de persoon met een migratieachtergrond door het niet voldoende beheersen van de taal, door andere gewoontes, door discriminatie ,…

ENIEC

ENIEC (European Network on Intercultural Elderly Care) is een Europees netwerk voor enthousiaste professionals die de zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond willen verbeteren.  Een formeel netwerk met als de doel ideeën en ervaringen uit te wisselen in een informele sfeer.