U bent hier

Dak- en thuislozen

Projectoproep voor de oprichting van een dagcentrum voor dakloze vrouwen

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie lanceert een projectoproep voor de oprichting van een dagcentrum voor dakloze vrouwen en de aanstelling van een operator die beheers- en begeleidingsopdrachten zal uitvoeren in dit centrum.

Lees meer op de website van Brulocalis: https://brulocalis.brussels/nl/subsidies.html?sub_id=1234

Intersectorale studiedag / journée d'étude transversale

Français - voir dessus

Elk jaar organiseert de Brusselse dak -en thuislozensector de Week van de Thuislozenzorg met een boeiende studiedag met actuele thema’s.

Elk jaar organiseert het Kenniscentrum WWZ een intersectorale ontmoetingsdag.

Eén keer om de drie jaar laten we die samen vallen. Dit jaar is het weer zover, rond het thema "Het einde van een begeleiding. Loslaten, hoe doe je dat?"

Dat netwerk is onvervangbaar

“De thuislozenzorg is het laatste vangnet voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische problematiek. Eerst belanden ze op straat, daarna komen ze bij ons terecht. Wij begeleiden hen om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Het was voor mij een grote ontdekking dat wij soms hetzelfde werk deden als Begeleid Wonen, al hebben thuislozen zelden een erkenning als persoon met een handicap. Ik heb mij van in het begin voor Bruggenbouwer geëngageerd. De uitwisseling van expertise tussen hulpverleners is heel verrijkend.

Het is onze toegang tot andere sectoren

Wij bieden tijdelijke opvang aan vrouwen en kinderen in moeilijkheden. Veel thuislozen hebben een verstandelijke beperking. Dankzij Bruggenbouwer kregen wij daar meer inzicht in. Iemand van Begeleid Wonen komt enkele uren per maand bij ons meedraaien. Voor onze bewoners verlaagt dat ook de drempel om vragen te stellen over hun eigen beperkingen en doorverwijzingen verlopen vlotter. Overigens zien wij steeds meer thuislozen met een psychiatrisch probleem. Daarvoor werken we samen met SMES (Santé Mentale & Exclusion Sociale), een mobiele dienst die wij altijd kunnen bellen om advies.

Bruggenbouwers

Bruggenbouwer is het intersectoraal leerplatform. Deelnemers komen uit de thuislozensector, sector personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg en enkele uit aanbelendende sectoren. Het is een combinatie van kennismaking, inhoud, casusbespreking, expertisedeling en vernieuwing. Talloze korte en langere intersectorale samenwerking ontsproten reeds in de schoot van dit platform. Door elkaar te kennen wordt samenwerken vanzelfsprekend. 

Wat doen we?

- 4 à 6 wekelijkse bijeenkomsten met zo'n 10 tot 20 deelnemers.

Bram Van De Putte van Diogenes:"Heel wat tijd en energie in de zoektocht naar thuislozen die mogelijk in gevaar zijn"

Artikel n.a.v. een open gesprek met Bram Van De Putte van DIOGENES – 28-03-2020

door Greta Leire, Coördinatrice Overlegplatform Geestelijke Gezondheid Gebied Brussel-Hoofdstad

Aan het woord is Bram Van de Putte, halftijds straathoekwerker en halftijds coördinator van het project “Metro-Liens” binnen Diogenes vzw.