U bent hier

Team

Afsaneh Younespour

Medewerker administratie en logistiek

+32 (0)2 413 01 44
Afsaneh staat mee in voor onze administratieve ondersteuning. Ze zorgt ervoor dat we jou op gepaste wijze kunnen ontvangen en zet haar schouders onder de logistieke taken.

Barbara Fruyt

Medewerker vrijwilligerswerk

+32 (0)2 218 55 16
Barbara is bevlogen door het thema vrijwilligerswerk en volgt de ontwikkelingen op de voet. Heb je vragen over de vrijwilligerswetgeving? Ze legt het allemaal met plezier uit. Samen met Sarah creëert ze ontmoeting en uitwisseling tussen Brusselse actoren en ondersteunt ze organisaties bij hun vrijwilligersbeleid via vormingen en begeleiding op maat over alle sectoren heen.

Cynthia van Thiel

Medewerker diversiteit

+32 (0)2 413 01 48
Cynthia is geïntrigeerd door de superdiversiteit in Brussel. Die beperkt zich niet enkel tot de ruime verscheidenheid aan herkomst in Brussel, maar eveneens de diversiteit in gender, sociale klasse, handicap, seksuele oriëntatie ... Aan de hand van het kruispuntdenken geeft ze duiding over discriminatie en sociale uitsluitingsmechanismen. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor organisaties met vragen over cultuursensitieve zorg.

Els Nolf

Medewerker intersectorale actie  

+32 (0)2 413 01 54
Els ondersteunt jullie intersectorale samenwerkingen. Je kan op haar rekenen voor advies en begeleiding. Ze organiseert 2 keer per jaar het intersectoraal netwerkevenement en coördineert de samenkomsten van de groep bruggenbouwer, waarbij expertise-uitwisseling en casusoverleg centraal staan. Bovendien heeft ze, dankzij de contacten op het terrein, een schakelfunctie tussen het werkveld en het beleidsvoorbereidende werk van het Kenniscentrum.

Frank Tierens

Medewerker digitale inclusie


Corona heeft ons digitaal wakker gemaakt. Niet iedereen is mee op de digitale trein. Frank onderzoekt en coördineert digitale uitsluiting in Brussel in samenwerking met vele sociale verenigingen. Als sociale Ingenieur wil hij, samen met Freddy, de digitale drempels voor vele Brusselaars wegwerken. Hij bijt zich vast in de digitale inclusie in onze hoofdstad. Je kan hem hierover altijd aanspreken zo niet contacteert hij jou wel eens hierover.

Freddy Carremans

Medewerker gegevensdeling

+32 (0)2 413 01 45
Freddy zorgt mee voor de digitale ontsluiting van het aanbod van welzijn en zorg, onder meer door zijn werk aan de Brusselse Sociale Kaart (https://www.kenniscentrumwwz.be/wegwijs) en de websites van de Kijkstages of de Week van de Thuislozenzorg. De expertise die hij onder meer opdeed bij De Morgen en Het Nieuwsblad gebruikt hij om het goede werk van zijn collega's mee helpen te verspreiden via diverse communicatiekanalen en opleidingen.

Germaine Vanderstappen

Medewerker onthaal en informatiebeheer

+32 (0)2 414 15 85
Germaine zorgt mee voor het onthaal, onze administratieve ondersteuning en het informatiesysteem van de adressengids voor welzijn en gezondheid in Brussel; het zakboekje en de Sociale Kaart. Heb je een vraag over de adressengids. Germaine helpt jou graag verder.

Herwig Teugels

Directeur

+32 (0)2 211 02 40
Herwig is de man met het helikopterzicht, of beter: het girafperspectief: wijds kijken maar met de voeten op de grond. Het helpt hem bij het maken van de strategische keuzes. Hij wordt door partners vaak gevraagd om advies. Zijn jarenlange ervaring in het Brussels werkveld boezemt vertrouwen in. Als spelverdeler van het team haalt hij de potentie bij medewerkers naar boven, met oog voor voldoende uitdaging en ambitie.

Jeroen Dries

Medewerker projectontwikkeling (te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag)

+32 (0)2 211 02 43
Jeroen is onze creatieve architect in huis. Hij ontwikkelt nieuwe (woonzorg-)projecten. Binnen het kader van regelgevingen en subsidies puzzelt hij samen met partners om visie, functies, ontwerp en financiering op elkaar af te stemmen. Wil je een (erkend) woonzorgproject ontwikkelen dan is Jeroen de geknipte persoon om jou hierin te begeleiden.

Joachim Vanheusden

Medewerker inclusie en beleidsondersteuning


Joachim is een warme en leergierige persoon die zich inzet voor de inclusie-noden van kwetsbare groepen, met speciale aandacht voor mensen met een handicap. Samen met u zoekt hij naar antwoorden op complexe thema’s en beleidsevoluties die een impact hebben op de welzijns- en zorgsector, zoals hybridisering of de toepassing van Vlaamse beleidsontwikkelingen in Brussel. Joachim vindt het belangrijk om steeds een kritische blik te hebben, maar ook om een constructief perspectief te bieden op (maatschappelijke) problemen die zich voordoen.

Laure Bakker

Projectmedewerker CuSeHa

0479 75 61 96
Laure zet haar schouders onder het project CuSeHa, waarbij een leertraject rond cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap wordt georganiseerd. Als sociaal onderzoeker wordt Laure graag geprikkeld en geïnspireerd door verschillende leefwerelden. Nieuwsgierig zijn, luisteren en bruggen bouwen zijn een rode draad in haar leven en liggen aan de basis van het CuSeHa-project. Heb je vragen over het beter bereiken van en drempels verlagen voor Brusselaars op het kruispunt van een (vermoeden van) handicap en een migratieachtergrond? Klop zeker eens bij Laure aan.

Lieselot Degraeve

Medewerker communicatie

02 414 15 85
Met een vlotte pen en een oog voor klare taal verzorgt Lieselot de redactie van de cahiers. Samen met collega’s en partners verzamelt ze verhalen en getuigenissen uit Brusselse welzijns- en zorgthema’s. Daarmee boetseert ze toegankelijke teksten die ze bundelt in inspirerende cahiers. Verder helpt ze collega’s op weg naar heldere, doelgerichte communicatie over projecten, evenementen en meer.

Luc Lampaert

Medewerker alternatieve woonvormen

+32 (0)475 39 08 72
Luc is mede-initiator en begeleider van collectieve woonzorgprojecten in Brussel, o.a. het project Samenhuizen en het solidair woonproject Casa Viva. Hij houdt de vinger aan de pols in Brussel aangaande collectieve projecten en weet als geen ander waar de beperkingen en opportuniteiten liggen. Je kan bij hem terecht voor informatie en inspiratie, en op eenvoudige vraag komt hij het thema voor jouw organisatie of doelpubliek toelichten.

Narges Ghiasloo

Medewerker financiën en HR

+32 (0)2 211 02 40
Narges is onze administratieve duizendpoot, medewerker financiën en verantwoordelijke personeelszaken. Ze staat in voor verwerking van de gegevens in functie van het financiële beheer (boekhouding, budgetten, subsidies …), coördineert het administratief en ondersteunend team en voert de personeelsadministratie uit. Ze beheert de vragen naar interne en externe opleidingen en vormingen, werkbezoeken, vacatures en stages.

Olivia Vanmechelen

Medewerker zorg en beleidsondersteuning

+32 (0)2 211 02 40
Voor thema’s als woonzorg, zorgzame buurt of buurtgerichte zorg moet je bij Olivia zijn; ze volgt en ondersteunt Brusselse projecten en maakt verbindingen tussen diverse praktijken en beleid. Olivia heeft een brede kennis van en expertise in de (Brussels) welzijns- en zorgsector, over de taalgrenzen heen. Deze wendt ze aan om bij te dragen aan nieuw beleid, zowel in organisaties als bij de overheid.

Sofie Deberdt

Medewerker projectontwikkeling


Als ruimtelijk planner wil Sofie plekken ontwikkelen die mee bouwen aan de samenleving die we nodig hebben: een sociale en ecologische, met buurten en dorpskernen waar het goed wonen en werken is en waarin iedereen zijn weg vindt naar gezelschap en zorg indien nodig. We initiëren, ondersteunen en begeleiden infrastructuurprojecten over sectoren heen. Dus heb je een interessante tip over een site of zoekt jouw organisatie partners of advies? Laat het zeker weten aan Sofie.

Sarah Eelen

Medewerker vrijwilligerswerk  (Beschikbaar op di-woe-dond)

+32 (0)2 218 55 16
Sarah is de ambassadeur van het Brussels vrijwilligerswerk. Samen met Barbara ondersteunt ze organisaties in het succesvol werven en begeleiden van vrijwilligers. Ze focust op talenten, toegankelijk vrijwilligerswerk en een duurzaam vrijwilligersbeleid van A tot Z. Je kan bij haar terecht voor informatie, advies en vooral veel inspiratie! Ze deelt graag haar ervaringen en kennis met jullie.

Veerle Leroy

Medewerker duurzaamheid

+32 (0)2 413 01 59
Veerle zet zich gedreven in voor een betere kennis van de SDGs –de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties- Agenda 2030 met de slogan 'To leave no one behind'. Zij begeleidt, zowel het Kenniscentrum WWZ als de bredere Brusselse Welzijnssector, bij de implementatie van de SDGs. Daarbij staat het verkleinen van de kloof tussen kwetsbare Brusselaars en het recht op een duurzaam leven voor iedereen centraal.

Zdravka Zlatanova

Medewerker administratie

Tel. +32 (0)2 413 01 44
Zdravka biedt ondersteuning bij de administratie van het team en staat mee in voor de de financiële aspecten van het Kenniscentrum WWZ vzw.