U bent hier

Armoede

Ondersteuning sector Thuislozen

Zorg verlenen aan thuislozen is geen eenvoudige opdracht. Thuislozen hebben vooral nood aan een dak boven hun hoofd, maar daarnaast hebben ze ook andere hulp en ondersteuning nodig van hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, sociale huisvesting, personen met een handicap, OCMW’s, enz. Om het overleg en het contact tussen verschillende sectoren te stimuleren, ondersteunt het Kenniscentrum WWZ verschillende initiatieven.