U bent hier

Kwetsbaarheid en veerkracht in Brussel

Een groeiende groep van kinderen in Brussel leeft in zeer precaire leefomstandigheden

Een groeiende groep van kinderen in Brussel leeft in zeer precaire leefomstandigheden. Steeds vaker worden hulpverleners geconfronteerd met gezinnen zonder wettig verblijf, dak- en thuisloze gezinnen of gezinnen met een multiproblematiek. Er is een grote diversiteit in de gezinnen die in extreme armoede en mensonwaardige omstandigheden leven.

Inclusief Brussel wil een antwoord bieden op de noden van gezinnen in precaire leefomstandigheden en wil eerstelijnswerkers versterken in hun ondersteuning van die gezinnen. Daarom zetten deze partners  in 2019 samen met Opgroeien een onderzoek op naar de zorg- en welzijnsnoden van precaire gezinnen met minderjarige kinderen, waaronder ook gezinnen zonder wettig verblijf.

Aan de hand van diepte-interviews met ouders, eerstelijnswerkers en vrijwilligers wil dit project de mogelijkheden verkennen om de veerkracht van gezinnen te vergroten. In het onderzoek gaan zowel formele als informele actoren én de precaire gezinnen zelf op zoek naar hefbomen voor een kansrijke leefomgeving. Het volledige rapport ‘Kwetsbaarheid en veerkracht in Brussel. Brusselse gezinnen met kinderen in precaire leefomstandigheden’ kan u hier  lezen.

Op de zoekconferenties van 14 en 21 januari 2021 zullen formele en informele actoren uit de preventieve gezondheids- en welzijnssector de krachten bundelen en op zoek gaan naar goede praktijken om de ondersteuning aan precaire gezinnen in Brussel te versterken.

 

Naar het rapport

 

Verslag van de zoekconferentie

 

Lees ook 
kinderen

Veel Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen niet altijd voldoende toegankelijk voor de meest kwetsbare inwoners. Het overlegplatform Inclusief Brussel wil...

Welzijn
cover cahier

Iemand zal pas hulp en ondersteuning vragen, indien hij of zij die eerst heeft kunnen bieden.

Welzijn
Zorg
Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Dit cahier geeft een inkijk in het leven van gezinnen in kwetsbare leefomstandigheden en in de gezinsondersteuning op het terrein. We geven hulpverleners en...

Kennis
Welzijn
Wonen
Zorg