U bent hier

Ondersteuning sector Thuislozen

Zorg verlenen aan thuislozen is geen eenvoudige opdracht. Thuislozen hebben vooral nood aan een dak boven hun hoofd, maar daarnaast hebben ze ook andere hulp en ondersteuning nodig van hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, sociale huisvesting, personen met een handicap, OCMW’s, enz. Om het overleg en het contact tussen verschillende sectoren te stimuleren, ondersteunt het Kenniscentrum WWZ verschillende initiatieven.

Het Regio-Overleg Thuislozenzorg (ROTB)

Het ROTB is een informele ontmoetingsplaats om kennis en expertise over thuislozenzorg met elkaar uit te wisselen, om nieuwe projecten voor te stellen, om samen na te denken over thema’s en aanpak. Aan dit overleg nemen de Nederlandskundige organisaties uit de Brusselse thuislozensector deel, maar ook het Brussels Platform Armoede (BPA), de Verenigingen waar Armen het Woord nemen, de (sociale) huisvestingssector, de Geestelijke Gezondheidszorg, de sector voor personen met een beperking

Week van de Brusselse Thuislozenzorg

Elk jaar krijgen welzijnswerkers de kans om elkaar te ontmoeten, over de taalgrenzen heen, en altijd op een concrete werkplaats. In 2016 vond de 15de editie plaats, met als thema ‘creativiteit in de thuislozenzorg’. Tijdens de 32 bezoekmomenten ging de aandacht uit naar instrumenten, projecten en aanpassingen die het dagelijks leven van de gebruiker, partners of personeel aangenamer kunnen maken. In totaal namen er 350 mensen deel aan dit evenement. Vier op vijf van deze deelnemers waren actief in de thuislozensector, de anderen kwamen uit OCMW’s en andere sectoren.
De Week van de Brusselse Thuislozenzorg is een initiatief van

  • de BICO Federatie - Federatie voor Onthaal en Begeleidingstehuizen ten voordele van Daklozen en Mensen in Moeilijkheden
  • AMA - La Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abris
  • CMDC-CDCS - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
  • het Kenniscentrum WWZ

Thuislozenzorg – OCMW’s: Drempels tot sociale grondrechten wegwerken

In 2013 werkte de vroegere BWR samen met de Bicofederatie om de toegang van thuislozen tot de vijf sociale grondrechten te verbeteren: het recht op wonen, op inkomen, op onderwijs en werk, op medische verzorging, op cultuur en participatie. Vanuit een bottom-up benadering werd een tweetalig instrument ontwikkeld dat de dienstverlening en de procedures in kaart brengt voor wie steun wil aanvragen aan het OCMW. Het doel is om de afstemming tussen de OCMW’s en de thuislozenzorg te verbeteren en zo de doorverwijzingen te vergemakkelijken. Zowel hulpverleners als thuislozen zijn daarbij gebaat.

 

 
Lees ook 
kinderen

Veel Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen niet altijd voldoende toegankelijk voor de meest kwetsbare inwoners. Het overlegplatform Inclusief Brussel wil...

Welzijn

In welke mate kunnen kwetsbare Brusselaars terugvallen op een informeel netwerk van vrienden, familie of kennissen

Welzijn