U bent hier

Ondersteuning sector Thuislozen

Zorg verlenen aan thuislozen is geen eenvoudige opdracht. Thuislozen hebben vooral nood aan een dak boven hun hoofd, maar daarnaast hebben ze ook andere hulp en ondersteuning nodig van hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, sociale huisvesting, personen met een handicap, OCMW’s, enz. Om het overleg en het contact tussen verschillende sectoren te stimuleren, ondersteunt het Kenniscentrum WWZ verschillende initiatieven.

Het Regio-Overleg Thuislozenzorg (ROTB)

Het ROTB is een informele ontmoetingsplaats om kennis en expertise over thuislozenzorg met elkaar uit te wisselen, om nieuwe projecten voor te stellen, om samen na te denken over thema’s en aanpak. Aan dit overleg nemen de Nederlandskundige organisaties uit de Brusselse thuislozensector deel, maar ook het Brussels Platform Armoede (BPA), de Verenigingen waar Armen het Woord nemen, de (sociale) huisvestingssector, de Geestelijke Gezondheidszorg, de sector voor personen met een beperking

Week van de Brusselse Thuislozenzorg

Elk jaar krijgen welzijnswerkers de kans om elkaar te ontmoeten, over de taalgrenzen heen, en altijd op een concrete werkplaats. 
De Week van de Brusselse Thuislozenzorg is een initiatief van:

  • de BICO Federatie - Federatie voor Onthaal en Begeleidingstehuizen ten voordele van Daklozen en Mensen in Moeilijkheden
  • AMA - La Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abris
  • CMDC-CDCS - Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie
  • het Kenniscentrum WWZ

 

Toekomstvisie op de begeleiding van dak- en thuislozen - contextanalyse en cahier

Het CAW Brussel wil een geïntegreerde toekomstvisie uitwerken i.v.m. hulpverlening voor dak- en thuislozen in Brussel zodat ze maximaal toegang krijgen tot een woning en tot een aanbod van woonbegeleiding dat hierop aansluit. Om dat te bereiken investeerde CAW Brussel zowel in een trajectbegeleiding met het eigen team, begeleid door Hefboom, als in onderzoek naar hulpverlening aan dak- en thuislozen in Brussel en de toegang tot de Brusselse huisvestingssector, begeleid door Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg. 

Het onderzoekstraject resulteerde in de 'Contextanalyse en verkenning van strategieën in de strijd tegen dak- en thuisloosheid in Brussel' en het cahier '(Z)onder dak in Brussel.'

 

 

 
Lees ook 
kinderen

Veel Brusselse welzijns- en zorgvoorzieningen niet altijd voldoende toegankelijk voor de meest kwetsbare inwoners. Het overlegplatform Inclusief Brussel wil...

Welzijn

In welke mate kunnen kwetsbare Brusselaars terugvallen op een informeel netwerk van vrienden, familie of kennissen

Welzijn

Wie in het centrum van Brussel komt, ontsnapt niet aan het beeld van mensen die op straat leven.

Welzijn
Wonen