U bent hier

Persoonsvolgende financiering

Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in en garandeert voldoende middelen voor automatische toekenningen

De Vlaamse Regering stelt een Zorginvesteringsplan voor, dat toelaat om haar intenties te realiseren voor deze regeerperiode. Door dat plan zullen de meest dringende vragen in prioriteitengroep 1 (PG 1) naar een persoonsvolgend budget (PVB) versneld beantwoord kunnen worden. De wachttijd zal daarmee aanzienlijk ingekort worden. Verder voorziet deze regering voldoende middelen om de terbeschikkingstellingen voor de meest acute situaties en het persoonsvolgend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen te garanderen.

Situatieanalyse 2020 - kwantitatieve data

Er werden voor de situatieanalyse cijfers gevraagd betreffende erkenningen van handicap door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap (FOD). Verder rapporteren we de data van het VAPH, Phare en Iriscare, de 3 agentschappen die in het Brussels hoofdstedelijk gewest verantwoordelijk zijn voor gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan personen met een handicap. Tot slot zoomen we in op  de cijfers uit de (zelf)rapportage aangaande personen met een vermoeden van handicap die beroep doen op ondersteuning uit andere sectoren.

Het Kenniscentrum WWZ werkt aan een nieuwe situatieanalyse personen met een handicap

Personen met een handicap die nood hebben aan gespecialiseerde zorg en ondersteuning kunnen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een persoonsvolgend budget aanvragen.

Zo een budget krijg je niet direct, je moet eerst een aanvraagprocedure doorlopen en dan wordt jouw aanvraag op een wachtlijst geplaatst. In Vlaanderen wachten er 15.932 personen op zo een budget, in Brussel slechts 153 personen. Zo een budget is wel essentieel om de nodige zorg en ondersteuning te kunnen krijgen van bijvoorbeeld een persoonlijk assistent of gespecialiseerde zorgaanbieder.