U bent hier

Situatieanalyse 2020 - kwantitatieve data

Samenvatting van cijfers over personen met een handicap in Brussel

Er werden voor de situatieanalyse cijfers gevraagd betreffende erkenningen van handicap door de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap (FOD). Verder rapporteren we de data van het VAPH, Phare en Iriscare, de 3 agentschappen die in het Brussels hoofdstedelijk gewest verantwoordelijk zijn voor gespecialiseerde zorg en ondersteuning aan personen met een handicap. Tot slot zoomen we in op  de cijfers uit de (zelf)rapportage aangaande personen met een vermoeden van handicap die beroep doen op ondersteuning uit andere sectoren. Onderstaande punten geven een samenvatting van de verzamelde data. We raden natuurlijk aan om de situatieanalyse te raadplegen voor meer informatie en duiding. 

Samenvatting: Kwantitatieve data

 • Lager aandeel kinderen in Brussel met zorgtoeslag voor bijkomende kinderbijslag (1,76%) in vergelijking met Vlaanderen (2,45%) en België (2,35%).
 • Erkenningen handicap Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap (FOD) bij bevolking 21-64 jaar ligt in Brussel met 2,10% lager dan in Vlaanderen (2,20%) en België (2,50%).
 • In Brussel wachten zeer weinig kinderen op VAPH-ondersteuning niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (0,41 per 10.000 kinderen in vergelijking tot 25,27 per 10.000 in arrondissement Leuven.
 • Aantal goedgekeurde ondersteuningsplannen voor persoonsvolgend budget ligt in Brussel   3 x lager (2,09 per 10.000 inwoners) dan in Vlaanderen. In Brussel ondersteunt de Dienst Ondersteuningsplan de meeste aanvragen, in Vlaanderen zijn dit de Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten.
 • Aandeel personen die wachten op een persoonsvolgend budget, via prioriteitengroepen VAPH, ligt in Brussel 5,5 x lager (respectievelijk 5,38 per 10.000 inwoners versus 29,65 per 10.000 inwoners in Vlaanderen).
 • In 2019 telde het Brussels hoofdstedelijk gewest 325 budgethouders. In Vlaanderen waren dit er 25.134. Qua aandeel per 10.000 inwoners ligt het 4 x lager.
 • Zeer weinig nieuwe persoonsvolgende budgetten komen naar Brussel (16 budgetten terbeschikking gesteld in 2019). Slechts een aandeel van 0,85% van alle nieuwe budgetten in 2019 gingen naar een Brusselaar.
 • In Vlaanderen gaat ongeveer 1/3de van de nieuwe persoonsvolgende budgetten naar jongvolwassenen via het systeem van zorgcontinuïteit. In Brussel is dit aantal zo goed als verwaarloosbaar (slechts 2 personen in 2019).
 • VAPH erkend aanbod is in Brussel te laag. Rechtstreeks toegankelijke hulp ligt zo een 3 x lager in vergelijking met Vlaanderen. Ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum ligt 5 x lager in Brussel (in vergelijking met Vlaanderen).
 • Phare is grootste aanbieder zorg en ondersteuning in Brussel.
 • Er is zeer groot aanbod dagopvang minderjarigen in Brussel (vooral Phare erkend), zo een 42,07 per 10.000 inwoners. Het residentieel aanbod meerderjarigen -over alle gemeenschappen- telt slechts 8,05 plaatsen per 10.000 inwoners in Brussel (in Vlaanderen bedraagt dit 28,16 per 10.000 inwoners).
 • Reguliere partners (Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel, diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, kinderopvangdiensten) rapporteren een laag aantal personen met een vermoeden van handicap.
Lees ook 
man in gang

Deze studie brengt een aantal zaken in kaart aangaande de evoluties in het aanbod en de zorgnoden voor personen met een handicap in Brussel.

Kennis
Welzijn

We peilden via focusgroepgesprekken en diepte-interviews naar verschillende levensdomeinen zoals wonen, vrijetijd, werk, mobiliteit, zorg etc.

Welzijn
Zorg