U bent hier

Vrijwilligerswerk met minderjarigen: wat als iemand geen uittreksel uit het stafregister kan voorleggen?  

Vrijwilligerswerk met minderjarigen: wat als iemand geen uittreksel uit het stafregister kan voorleggen?

Vrijwilligerswerk met minderjarigen

Het is sinds februari 2023 in bepaalde sectoren verplicht een model artikel 596.2 (minderjarigenmodel) voor te leggen als je vrijwilligerswerk wil doen met als doelgroep minderjarigen. Als de vrijwilliger ingeschreven is in het rijksregister bij een gemeente, kan hij een minderjarigenmodel aanvragen in zijn gemeente. Meer informatie: Decreet Uittreksel Strafregister - Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk (vlaanderenvrijwilligt.be)

Kan een asielzoeker of erkende vluchteling ook een minderjarigenmodel aanvragen?

Iedereen met een geldig verblijfsdocument (vb. E-ID kaart, A kaart, B kaart, ...) en verzoekers tot internationale bescherming (asielzoekers) zijn in principe ingeschreven in het rijksregister bij een gemeente en kunnen dus een minderjarigenmodel aanvragen.  

Wat als iemand geen minderjarigenmodel kan voorleggen? 

Als de vrijwilliger geen minderjarigenmodel kan verkrijgen bij zijn gemeente, mag hij een gelijkaardig document uit het land van herkomst voorleggen. Maar ook dat is soms niet mogelijk. Vb. Het land van herkomst heeft geen gelijkaardig document, of de vrijwilliger kan dit niet veilig opvragen omdat hij vluchteling is.  

Heeft de vrijwilliger naar best vermogen geprobeerd om aan de controleverplichting te voldoen, maar kan hij toch geen geldig document voorleggen?  Dan is dit voor de vrijwilligersorganisatie een geldige reden om de controleverplichting uitzonderlijk niet door te voeren.  

Veilig vrijwilligerswerk  

De verplichting tot controle mag niet leiden tot een vals gevoel van veiligheid. Wie eventueel feiten pleegde maar nog niet veroordeeld werd of een uitspraak afwacht, kan een blanco document tonen. Daarom is het belangrijk om ook andere maatregelen te nemen om feiten te vermijden. Werk als organisatie zelf een sterk beleid uit rond veiligheid en pas dit adequaat toe! Hoe begin ik daaraan? https://www.grenswijs.be/over-grenswijs 

Bron: Fedasil, Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, Agentschap Integratie en Inburgering

foto: freepik
Lees ook 

Wat je allemaal moet weten als vrijwilliger

Vrijwilligers