U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

G-sportkampen in de paas- en zomervakantie

maandag, 18 januari, 2021 - 11:56

De VGC-sportdienst organiseert van 6 tot 9 april en van 5 tot 9 juli in Koekelberg weer een G-sportkamp.

Deze sportkampen zijn er op maat voor kinderen en jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking en/of ASS (lichte vorm) - vanaf 8 jaar (tot 23 jaar).

Op het programma staan o.a. circus, dansen, balsporten, muziek maken, lopen, springen, klimmen, klauteren en nog zoveel meer. Iedere activiteit wordt onder deskundige begeleiding op een originele en speelse manier aangepast aan het niveau van de deelnemers.

...Lees meer

Digi-welcome

vrijdag, 8 januari, 2021 - 12:56

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep Digi-Welcome, met als doel om projecten te ondersteunen die de toegang tot internet en online informatie vergemakkelijkt voor nieuwkomers, waaronder ook vluchtelingen en asielzoekers, en die ernaar streven hun digitale vaardigheden beter te ontwikkelen.

Het moet gaan om concrete projecten die focussen op nieuwkomers die digitaal uitgesloten zijn, met een bijzondere aandacht voor vrouwen in een kwetsbare positie (alleenstaande vrouwen, vrouwen die migreerden via gezinshereniging). Projecten kunnen focussen op digitale toegang (internet voorzien, aankoop materiaal), ontwikkeling van digitale vaardigheden, een communicatieaanbod op maat of een combinatie van deze componenten van digitale...Lees meer

kinderen

Kwetsbaarheid en veerkracht in Brussel

donderdag, 7 januari, 2021 - 08:48

Een groeiende groep van kinderen in Brussel leeft in zeer precaire leefomstandigheden. Steeds vaker worden hulpverleners geconfronteerd met gezinnen zonder wettig verblijf, dak- en thuisloze gezinnen of gezinnen met een multiproblematiek. Er is een grote diversiteit in de gezinnen die in extreme armoede en mensonwaardige omstandigheden leven.

Inclusief Brussel wil een antwoord bieden op de noden van gezinnen in precaire leefomstandigheden en wil eerstelijnswerkers versterken in hun ondersteuning van die gezinnen. Daarom zetten deze partners in 2019 samen met Opgroeien een onderzoek op naar de zorg- en welzijnsnoden van precaire gezinnen met minderjarige kinderen,...Lees meer

Projectoproep VGC 'Jong zijn in tijden van corona'

vrijdag, 18 december, 2020 - 15:33

De coronacrisis heeft een enorme impact op het leven van jongeren. Heel wat jongeren hebben het gevoel er alleen voor te staan, zijn hun perspectief kwijt, hebben stress en angst en blijven zitten met vragen. Als jongere is het niet makkelijk om je weg te vinden in de vele informatie die er is, om te weten wat je best wel of niet doet, wat je kan doen om je terug beter in je vel te voelen, hoe je over je gevoelens kan (leren) praten ... Soms heb je een duwtje in de rug nodig van een vertrouwenspersoon in je...Lees meer

Babbelboost, de digitale versie is er

woensdag, 16 december, 2020 - 11:15BabbelBoost is door Brusano en Boost ontworpen om een dialoog te openen tussen een zorgprofessional en de persoon die hij of zij begeleidt.

De tool helpt om prioriteiten te bepalen voor actie, en vertrekt vanuit een houding van luisterbereidheid tav iemand die zich in een complexe situatie bevindt . Babbelboost opent de blik op alle dimensies die de kwaliteit van het leven van die persoon aantasten of verbeteren. Voor wie nog niet met het instrument vertrouwd is: bijgevoegd vind je de handleiding die je toelaat om in te schatten of Babbelboost iets voor in jouw...Lees meer

COVID-19: helft van verenigingen zag financiële situatie verslechteren

dinsdag, 15 december, 2020 - 08:17Subsidies en solidariteit, onmisbaar voor het verenigingsleven

De nieuwe Barometer van de Verenigingen 2020, een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, geeft een overzicht van de financiële gezondheid van het verenigingsleven en trekt een vergelijking met de vorige edities. In de afgelopen twaalf maanden zag 49% van de verenigingen hun financiële situatie achteruitgaan; in 2018 was dat 19%. Subsidies blijven een stabiele en belangrijke bron van inkomsten voor de sector. Andere inkomsten, waaronder giften van particulieren en steun van private stichtingen, gingen wel achteruit. Ondanks deze moeilijkheden geven verenigingen blijk van creativiteit en flexibiliteit in hun omgang met de gevolgen...Lees meer

KVS breekt uit naar de zorg

maandag, 14 december, 2020 - 11:17

Voor de tweede keer dit jaar breekt KVS uit. Na hun eerste editie in de nazomer op het achterplein breken ze nu uit richting de stad, innoveren ze cultuur en zoeken ze publieken en samenwerkingen met partners in de stad.

VOOR DE ZORG

Een aantal artiesten gaan aan de slag in het UZ Brussel voor een programma met korte artistieke interventies dat tot april zal lopen. Artiesten als Steven De bruyn, Les Mybalés, Junior Akwety, Lisette Ma Neza, Briana Ashley Stuart en Yassin Mrabtifi zullen op diverse plekken in het ziekenhuis korte artistieke interventies doen om...Lees meer

Projectoproep Connecting Brussels

donderdag, 3 december, 2020 - 15:36

De coronacrisis heeft een grote impact op veel mensen. Heel wat Brusselaars voelen zich geïsoleerd, en dat zijn heus niet enkel ouderen of mensen met een zwakke gezondheid. Tegelijk willen heel veel mensen iets betekenen in deze crisisperiode. Want wie de andere helpt, helpt ook zichzelf. Er zijn voor anderen draagt bij tot je verbondenheid met anderen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert een projectoproep , in het kader van Connecting Brussels , die kleinschalige solidariteitsacties mogelijk wil maken. Initiatieven van burgers, verenigingen en organisaties, gericht op het stimuleren van verbondenheid en het tegengaan van eenzaamheid...Lees meer

Covid Breakers ambiëren een snelle terugkeer naar het leven voor Covid-19

donderdag, 26 november, 2020 - 11:56

‘Brusselse jongeren voelen zich in de steek gelaten tijdens de pandemie, en verkeerd begrepen door de autoriteiten’. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ( ...Lees meer

Videoboodschap sociaal werk van minister Beke

donderdag, 26 november, 2020 - 10:01

De corona-crisis heeft een grote impact op heel onze samenleving, maar in het bijzonder op kwetsbare mensen. Gelukkig kunnen deze mensen rekenen op de inzet en het werk van heel wat organisaties in zorg, in welzijn, in armoedebestrijding… of algemeen: sterk sociaal werk;

Dat sociaal werk verloopt misschien wel wat meer op de achtergrond, minder in het dagelijkse maatschappelijke debat. Maar daarom niet minder noodzakelijk, niet minder cruciaal om samen als echte en hechte samenleving door de crisis te komen.

Minister Wouter Beke vond het daarom goed om een boodschap te richten aan al die sociaal werkers in...Lees meer