U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Cover cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

Cahier Brusselse gezinnen met kleine kinderen in precaire leefomstandigheden

maandag, 7 juni, 2021 - 16:49

Hulpverleners in Brussel bereiken steeds meer gezinnen in zeer kwetsbare omstandigheden. Er is een groeiende groep gezinnen zonder wettig verblijf met weinig rechten. De laatste tien jaar was er ook een stijging in het aantal dak- en thuisloze gezinnen. Medewerkers op de eerste lijn, die rechtstreeks in contact komen met gezinnen, worden in hun begeleidingen meer dan vroeger geconfronteerd met een samenspel van moeilijkheden: financiële armoede, relationele problemen, psychische kwetsbaarheid, werkloosheid, huisvesting, enzovoort. Ook de eerstelijnswerkers van het agentschap Opgroeien in Brussel komen vaker in aanraking met situaties waarin noodhulp of snelle interventies vereist zijn. Ze gaan creatief op...Lees meer

Buddyproject met en voor Brusselaars

donderdag, 3 juni, 2021 - 16:09

Brussel is een grootstad met een open kijk op de wereld, waar elke dag mensen aankomen om een nieuw leven op te bouwen.

CoNnect Brussel bouwt bruggen tussen nieuwe en minder nieuwe Brusselaars. Het is een buddyproject met en voor Brusselaars. Zo verwelkomen we nieuwkomers en bouwen we aan een open en warme stad voor iedereen.

Lees er meer over op de website van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/samenleven/connect

(Foto door Asya Cusima via Pexels ) Lees meer

Het BuurtPensioen doet mee met digisenior

vrijdag, 28 mei, 2021 - 15:39

Van 20 mei tot en met 24 juni hebben de leden van het netwerk Het BuurtPensioen elke week de gelegenheid om deel te nemen aan het project "Digisenior - een netwerk voor en door senioren".

Dit proefproject wordt gefinancierd door de VGC - Connecting Brussels en heeft een dubbele doelstelling : - senioren kennis laten maken met bepaalde internetinstrumenten - digitale buddy's en peer helpers aan te wijzen die de leden van het BuurtPensioen-netwerk kunnen bijstaan

Om de sessies te begeleiden, hebben we de medewerking van Sara van Digibeta. Vorige week leerden de deelnemers van Het...Lees meer

Eric Corijn

Doe nooit iets alleen, ga in gesprek met de ander

vrijdag, 28 mei, 2021 - 10:10

Relaas van de sessie Smaakmakers: op de koffie met Eric Corijn (6 mei 2021)

Een uurtje uittrekken om professor emeritus Eric Corijn aan het woord te laten over ecosysteem-denken is veel te kort gebleken. Ten eerste omdat het ecosysteem-denken danig allesomvattend is, dat 60 minuten onvoldoende zijn, ten tweede omdat Corijn een gepassioneerde spreker is, waar vaak geen speld tussen te krijgen is. Alsnog is hij er wonderwel in geslaagd om de deelnemers mee te krijgen is het ecosysteem-denken.

Wat is nu dat ecosysteem-denken?

Een ecosysteem is natuurlijk systeem...Lees meer

Plan Vlaamse Veerkracht: Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel

donderdag, 27 mei, 2021 - 16:07

Op voorstel van Vlaams minister Benjamin Dalle.

In het kader van project VV157: Gemeenschapsinfrastructuur in Brussel, uit het Relanceplan Vlaamse Veerkracht, keurt de Vlaamse Regering het algemeen bestedingskader goed voor de relancemiddelen voor gemeenschapsinfrastructuur in Brussel. Ze keurt tegelijk de oproep 'Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek' goed. Doel van deze infrastructuurinvesteringen is om organisaties de nodige faciliteiten te geven om hun werking uit te breiden of hun dienstverlening te garanderen en te optimaliseren. De investeringen zijn bedoeld voor Vlaamse actoren die zich inspannen voor een goede band tussen de grootstedelijke realiteit van Brussel, zijn bewoners en de Vlaming...Lees meer

Plan Vlaamse Veerkracht: Versterken mentaal welzijn - Opvolgen actieplan mentaal welzijn

donderdag, 27 mei, 2021 - 16:03

Op voorstel van Vlaams minister Wouter Beke

In het kader van het regeerakkoord, de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Armoedebestrijding en het relanceplan Vlaamse Veerkracht, meer bepaald project VV138: Versterken mentaal welzijn - Opvolgen actieplan mentaal welzijn , wil de Vlaamse Regering het mentaal welbevinden van alle burgers in de Vlaamse Gemeenschap versterken. Ze keurt daarom de specifieke acties goed die ze zal ontplooien voor vijf doelgroepen, zoals bepaald in het actieplan mentaal welzijn 'zorgen voor morgen': de brede bevolking; zorgverleners; kinderen, jongeren en gezinnen; mensen in een kwetsbare situatie en na(ast)bestaanden van Covid-19-patiënten .

Lees meer...Lees meer

Toegankelijk maken van huisvesting voor dak- en thuisloze jongeren

donderdag, 27 mei, 2021 - 15:42

De toegang tot huisvesting verhogen voor jongvolwassenen die zich in een situatie van (dreigende) dak- en thuisloosheid bevinden.

De tellingen rond dak- en thuisloosheid die in oktober 2020 door de KULeuven en de ULiège georganiseerd werden in de provincie Limburg en de steden Gent, Aarlen en Luik tonen aan dat zo’n 20% van de personen die zich in een situatie van dak- en thuisloosheid bevinden, jong volwassenen zijn.

Het Fonds wenst bij te dragen aan het toegankelijk maken van huisvesting voor dak- en thuisloze jongeren , dit door het creëren van bijkomende woonoplossingen ...Lees meer

Power to Care: Save the Date!

donderdag, 27 mei, 2021 - 13:41

Werk je in de zorg- of welzijnssector of ben je mantelzorger? Neem tussen 15 en 25 juni deel aan de enquête POWER TO CARE over jouw welzijn en nood aan ondersteuning. Deel deze oproep met collega’s, vrienden of familie! #powertocare

Wil je de resultaten van de vorige bevraging kennen? Lees het persbericht of het volledige rapport .

Op zoek naar inspiratie om goed voor jezelf en collega’s te zorgen?

Op www.dezorgsamen.be vind je vuistregels om goed voor jezelf te zorgen en elkaar te ondersteunen,...Lees meer

Projectoproep ondersteuning geestelijke gezondheid van kwetsbare jongeren in de nasleep van de COVID-19 pandemie

donderdag, 27 mei, 2021 - 13:35

Via deze projectoproep wil UCB (Union Chemique Belge) middelen vrijmaken om de geestelijke gezondheid van kwetsbare jongeren te ondersteunen in de nasleep van de COVID-19 pandemie in de gemeenschappen waar UCB actief is. Meer specifiek zullen zij financiering verstrekken aan organisaties die impact-gedreven projecten en initiatieven lanceren, uitvoeren en evalueren om de geestelijke gezondheid van jongeren uit de meest kwetsbare gemeenschappen, waaronder raciale en etnische minderheden, vluchtelingen en asielzoekers, personen met een handicap en bepaalde gezondheidsaandoeningen, en personen die sociaaleconomisch benadeeld zijn, te verbeteren. Dit kan projecten en initiatieven omvatten die gericht zijn op een of meer interventiegebieden....Lees meer

Projectoproep ‘Trampoline’ ondersteunt vrouwen met een migratieachtergrond via gecoacht vrijwilligerswerk

donderdag, 27 mei, 2021 - 13:24

Van de vrouwen in België die een nationaliteit hebben van een land buiten de EU15, was in 2019 50% niet actief op de arbeidsmarkt. Hoewel deze vrouwen vaak informeel aan het werk zijn, hebben ze officieel geen job en zijn ze er ook niet naar op zoek. Veelal hebben deze vrouwen niet de kans gehad om zicht te krijgen op de eigen vaardigheden en mogelijkheden, werkervaring op te doen en bewuste keuzes te maken rond werk. Met begeleid vrijwilligerswerk krijgen ze die mogelijkheid wel, vergroten ze hun sociaal netwerk en verhogen zij die ernaar op zoek zijn hun kans op...Lees meer