U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

Overeenkomst over de territoriale bevoegdheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor daklozen in noodopvang

woensdag, 23 november, 2022 - 16:14

Het wettelijk kader inzake territoriale bevoegdheid wordt geregeld door de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn . Deze steun varieert naargelang het statuut van de noodopvang en de gemeente waar de persoon in het rijksregister als hoofdverblijfplaats is ingeschreven.

Deze wetgeving te strikt toepassen zorgt voor problemen voor zowel het OCMW als de persoon zonder dak boven zijn hoofd.

In de meeste opvangsituaties gaat het om mensen die in bestaansonzekerheid verkeren, die geen wettelijke verblijfplaats hebben en/of niet op...Lees meer

Energietransitie: aanbevelingen van kwetsbare burgers voor een eerlijker en groener Europa

woensdag, 23 november, 2022 - 15:49

In een tijd waarin de klimaatuitdaging belangrijker is dan ooit, heeft het Europese project "Fair Energy Transition for All" (FETA) zijn resultaten opgeleverd. Dit project, dat in 2020 werd gelanceerd door de Koning Boudewijnstichting, in samenwerking met een consortium van vijf filantropische organisaties, stelde kwetsbare 900 burgers in Europa in staat om te zeggen wat hun noden en zorgen zijn over de energietransitie. Het doel was hun stem te laten horen bij de ontwikkeling van het energiebeleid. In totaal werden bijna 100 focusgroepen gehouden in 9 Europese landen (België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen en Spanje)....Lees meer

CULTSENSE: werken aan een Cultuursenstieve ouderenzorg

maandag, 24 oktober, 2022 - 15:01

Het project CULTSENSE (Culture sensitive education for health and care workers working with elderly with a migration background) is een Erasmus+ small scale partnershop project wat wordt vormgegeven door drie partnerorganisaties: IMEAN en Activa International uit Nederland en Kenniscentrum WWZ uit België. Met dit project willen we bijdragen aan inclusieve zorg door inzicht te krijgen in de mogelijkheden om onderwijstrajecten te verbeteren voor optimale zorg voor ouderen met een migratieachtergrond.

De beoogde projectresultaten zijn:

1. Rapportage met de uitkomsten van een onderzoek naar de relevante aspecten van cultuursensitieve zorg

2. Blauwdruk voor een cultuurgevoelig (e-based)...Lees meer

Cahier De verborgen spelers in een zorgzame buurt

woensdag, 12 oktober, 2022 - 09:49

Zorg dragen voor elkaar en verbinding zijn de basis voor een buurt waar jong en oud goed kan leven, wonen en werken. Niet alleen bewoners en (zorg)professionals spelen daarbij een rol, maar ook buurtgebruikers, zoals bedrijven, scholen, publieke en culturele instellingen, winkeliers en horeca, mensen die er werken, enzovoort. Hoewel ze niet in de buurt wonen, maken ze dagelijks gebruik van de buurt. Ze zijn een onmisbare kracht die kan bijdragen aan de zorgzaamheid in een buurt. In twee Brusselse wijken zijn er uitzonderlijk veel buurtgebruikers aanwezig: Martelaars en Onze- Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw, in het centrum van de stad.

...Lees meer

Telling van dak- en thuislozen in Brussel

dinsdag, 11 oktober, 2022 - 14:21

Op 8 november 2022 organiseert Bruss'Help de 7de telling van dak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met de Brusselse dak- en thuislozensector alsook aanverwante sectoren.

Ook voor deze editie van de telling rekent Bruss’Help op de expertise en medewerking van betrokken organisaties, diensten en vrijwilligers.

Schrijf je in en hou alvast de datum van 8 november 2022 vrij in je agenda!Lees meer

Intersectoraal intervisietraject voor leidinggevenden in de welzijns- en zorgsector 2022

maandag, 10 oktober, 2022 - 08:55Intervisie

Na een eerste geslaagde reeks in 2022 organiseren het Huis voor Gezondheid en het Kenniscentrum WWZ opnieuw een reeks intervisiebijeenkomsten voor leidinggevenden en teamcoördinatoren in 2023.

In een vaste groep van (team)coördinatoren komen we samen om uit te wisselen met elkaar en te leren van elkaar bij dat wat ons als leidinggevenden bezig houdt.

De thema’s liggen niet op voorhand vast. Met de groep wordt thema en focus gekozen. Thema’s die mogelijk aan bod komen zijn onder meer: coachen van teams in verandering, de balans tussen aandacht voor medewerkers en aandacht voor...Lees meer

Energiecrisis : ondersteuning van organisaties die armoede bestrijden om hun dienstenaanbod te kunnen garanderen

vrijdag, 7 oktober, 2022 - 08:48

De energiecrisis treft de hele samenleving. Hoewel de stijgende prijzen veel mensen zorgen baren, hebben ze ernstige gevolgen voor de armste en meest kwetsbare mensen.

Op het terrein worden de organisaties voor armoedebestrijding geconfronteerd met een aanzienlijke toename van het aantal aanvragen van de meest kwetsbaren. Nieuwe mensen kloppen op hun deur. Tegelijkertijd ondervinden deze verenigingen zelf ook financiële moeilijkheden om het hoofd te bieden aan de stijging van hun kosten (verwarmings- en elektriciteitskosten, indexering van de lonen, stijging van de huur, enz.). In sommige gevallen dreigt daarbij de continuïteit van hun dienstverlening in gevaar te komen...Lees meer

Enquête Masterplan Bruss'help

vrijdag, 7 oktober, 2022 - 08:37

Het Masterplan wil een globale strategie uitwerken om dakloosheid en slechte huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen te gaan.

Wat kunnen we doen om te versterken wat werkt, on om de middelen doelmatig in te zetten in de preventie en de strijd tegen dakloosheid ? Dat is de vraag die Bruss'help zich stelt. In de komende vier seizoenen werken de comités van Bruss'help op een globale strategie in de strijd tegen van dakloosheid : het Masterplan. Het Masterplan wil een stappenplan opstellen naar een Gewest dat een einde stelt aan dakloosheid , dit door een betere samenwerking...Lees meer

Veranderatelier du changement… Op weg naar een collectieve dynamiek op niveau van de zorgzones

vrijdag, 7 oktober, 2022 - 08:29

Een woonzorgregio,

dat is een gebied met 200.000 tot 300.000 inwoners en op schaal daarvan moet een organisatie voor zorg en ondersteuning op sociaal en gezondheidsvlak worden ontwikkeld. Deze organisatie moet coherent zijn en worden gecoördineerd met de wijken en het Gewest.

De veranderatelier

is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen...Lees meer

Kiezen moet kunnen, ook voor ouderen.

woensdag, 5 oktober, 2022 - 15:32

Kiezen moet kunnen. Ook voor ouderen. De woonzorgomgeving van de toekomst.

Dit document gaat over een urgent maatschappelijk thema: de woonzorgomgevingen van morgen en overmorgen. Woonzorgomgevingen zijn plekken waar (onder meer) oudere mensen wonen – een veel voller werkwoord is: léven – en waar bewoners beschikken over diverse vormen van zorg en ondersteuning.

Dit document is niet vrijblijvend. Er is werk aan de winkel. Het is een oproep om deze maatschappelijke opgave aan te pakken, zoals dat op diverse plaatsen al gebeurt, in ons land en elders. Dit belangt iedereen aan.

Klik hier om...Lees meer