U bent hier

Al het nieuws

Primaire tabs

‘Dat mensen met een migratieachtergrond mantelzorg verkiezen, is een mythe’ - MO*

maandag, 8 augustus, 2022 - 13:37

Dit artikel over cultuursensitieve zorg verscheen in MO* op 2 augustus 2022. Je kan het artikel hier lezen.

‘Dat mensen met een migratieachtergrond mantelzorg verkiezen, is een mythe’

Kiezen ouderen met een migratieachtergrond die zorg...Lees meer

Neem deel aan de Week van de Brusselse Thuislozenzorg

dinsdag, 2 augustus, 2022 - 13:42

Doe mee met de editie 2022 van de Brusselse Week van de Thuislozenzorg, van 14 tot 17 november !

Op 18 november sluiten we af met een traditionele intersectorale studiedag met als thema: de dematerialisering van diensten: hoe kunnen wij dit obstakel in ons maatschappelijk werk overwinnen?

Een thema dat een aantal vragen oproept: Hoe moeten wij omgaan met deze belemmering voor de toegang van ons doelpubliek tot de sociale rechten? Hoe kunnen we de digitale kloof verkleinen? Hoe kunnen we de publieke en particuliere diensten bewust maken zodat ze toegankelijk blijven voor ons publiek?

We...Lees meer

Studie over “De Brusselaars en de digitale wereld”

donderdag, 28 juli, 2022 - 10:54

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) heeft een studie gepubliceerd over “De Brusselaars en de digitale wereld”. Deze studie bevat grafieken die het mogelijk maken om de toe-eigening van digitale instrumenten en diensten door de Brusselaars te evalueren (toegang, gebruik van het internet en digitale vaardigheden).

Je leert er onder meer dat:

Meer dan 9 op 10 Brusselse huishoudens hebben nu thuis toegang tot internet Sommige Brusselse huishoudens hebben geen toegang tot internet vanwege de hoge kosten van het materiaal en een gebrek aan vaardigheden Oudere, lager opgeleide en werkloze Brusselaars gebruiken het internet minder vaak...Lees meer

14de federale prijs armoedebestrijding. Thema: digitale inclusie

donderdag, 28 juli, 2022 - 10:47

Voor de 14de editie van de federale prijs armoedebestrijding plaatst de POD Maatschappelijke Integratie personen en organisaties die werken rond digitale inclusie op de voorgrond. Is dit bij jou het geval? Stuur jouw kandidatuur naar www.armoedeprijs.be tot 5 september 2022 (middernacht).

Thema 2022: digitale inclusie

In een snel digitaliserende samenleving ondervinden personen die niet over digitale tools en/of competenties beschikken moeilijkheden in tal van dagelijkse activiteiten. Problemen die vooral tijdens de coronacrisis aan het licht zijn gekomen. Het is van belang om alle burgers digitaal te ondersteunen,...Lees meer

Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel

woensdag, 29 juni, 2022 - 15:24“Zijn we wel mee met de nieuwe manieren van medewerkers ondersteunen?” [1] “Binnen welzijn werken we op maat van onze gebruikers, dat moeten we ook voor onze medewerkers durven doen.” [2]

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een hot item in het nieuws. De zorgsector, de kinderopvang en het onderwijs kregen al heel wat spreektijd in de media. De welzijnssector helaas nog niet. Nochtans zijn ook daar de noden en tekorten hoog. De Brusselse welzijnssector stelt ongeveer 35.000 mensen tewerk. Het aantal...Lees meer

Neem je vacatures onder de loep met deze 10 tips

woensdag, 29 juni, 2022 - 13:48

De huidige krapte op de arbeidsmarkt is een hot topic. De welzijnssector kreeg helaas nog niet de media-aandacht die ze verdient! Want net als in andere sectoren zijn de noden en tekorten ook hier hoog. Met het project ‘Op niveau: werken in welzijn en zorg in Brussel’ willen we vernieuwend nadenken over het vinden, aantrekken en behouden van medewerkers in Brussel. Zo willen we de welzijnssector mee op de kaart te zetten en laten deel uitmaken van het maatschappelijke debat!

In dit artikel gaan we alvast aan de slag met één pijnpunt: de beperkte reactie op vacatures....Lees meer

Coaching voor de invoering van Tubbe

woensdag, 29 juni, 2022 - 09:36

Een gedeelde visie, een echt levensproject en ‘iedereen participeert’ in het woonzorgcentrum : dit zijn de sleutelwoorden van de Tubbe-aanpak met als vaste ‘kader’ de kwaliteit van de relaties die je ziet groeien tussen bewoners, families, leden van het personeel, de directie en ook de buurt.

Als...Lees meer

Bedrijven hebben baat bij een geïntegreerd welzijnsbeleid

woensdag, 29 juni, 2022 - 09:28

Het Fonds Van Mulders-Moonens ondersteunt de oprichting van het Infopunt - Geïntegreerd Welzijnsbeleid (Centrum Omgeving en Gezondheid - KULeuven).

Een geïntegreerd welzijnsbeleid combineert maatregelen, programma’s en activiteiten om werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen, en om het welzijn en de gezondheid van de werknemer in al zijn aspecten te verbeteren.

Bedrijven hebben baat bij een geïntegreerd welzijnsbeleid.

Zorgzame organisaties worden gekenmerkt door een proactief en geïntegreerd welzijnsbeleid. In deze organisaties stellen werknemers vaker en sneller het gewenste gedrag, werken ze veiliger en zijn ze minder arbeidsongeschikt. Een geïntegreerde aanpak bespaart niet alleen kosten, maar verbetert...Lees meer

Rondleiding 2022

dinsdag, 28 juni, 2022 - 15:26

In deze Rondleiding blikken we terug op 2021 en gidsen we jou langs een aantal van onze projecten, events, vormingen, publicaties en andere acties. Onze collega Els schreef verzamelde bijvoorbeeld 10 geleerde lessen uit 12 jaar intersectorale samenwerking, Joachim licht het thema hybridisering toe, Frank deelt zijn bevindingen over digitale inclusie en Laure brengt een stand van zaken van cultuursensitieve zorg voor personen met een handicap. En nog veel meer natuurlijk! De Rondleiding is ideaal voor wie ons al goed kent en benieuwd is naar onze activiteiten uit 2021, maar ook boeiend leesvoer voor wie nog wil kennismaken met...Lees meer

Vragenlijst gastopvang Oekraïense vluchtelingen

donderdag, 16 juni, 2022 - 16:26

De afgelopen weken en maanden stelden heel wat mensen hun huizen open voor Oekraïense vluchtelingen.

Ving jij ook Oekraïense vluchtelingen op, of overweeg je dat te doen? Dan is de Odisee Hogeschool op zoek naar jouw ervaring!

Met een online bevraging peilen we o.a. naar jouw motivatie om mensen op de vlucht op te vangen, de ondersteuningsnoden van jouw gezin en van de mensen die je opvangt en de impact van de opvang op jouw leven. Via de antwoorden op de vragenlijst informeren we de overheid en hulporganisaties, om zo bij te dragen aan een goede omkadering van...Lees meer